Newsy Święci

Jeśli szukasz cudów, idź do św. Antoniego

Wpisany przez Admin

„Jam jest św. Antoni. Mam to z woli Najwyższego Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce, bez łaski nie odejdą”. Słowa te wypowiedział św. Antoni Padewski do Szymona Tkacza na Łysej Górze 8 maja 1664 r.

W niedzielę, 24 stycznia w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle, odbędzie się spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Polak, autorką książki ,,Cuda świętego Antoniego’’. Publikacja zawiera kilkadziesiąt świadectw o cudach, które wydarzyły się za wstawiennictwem świętego z Padwy. Są to m.in. świadectwa nawróceń, uzdrowień, odnalezienia zagubionych drobnych i bardzo cennych rzeczy. Książka zawiera także modlitewnik, który ułatwia zwracanie się o wstawiennictwo do św. Antoniego oraz zbiór kazań, wygłoszonych przez wielkiego orędownika.

Spotkanie rozpocznie się o godz.17.00 w Kaplicy św. Maksymiliana ( Sanktuarium OO. Franciszkanów – Jasło). Po Mszy św. o godz. 12.00, 14.30 i 16.00 autorka książki przedstawi także krótkie świadectwo swojego spotkania ze św. Antonim.

Fot. Ł. Rak
Natalia Janowiec