Newsy

Opłatek w parafii Garnizonowej w Rzeszowie

Wpisany przez Admin

Opłatek Róż Różańcowych i Apostolstwa Dobrej Śmierci w parafii Garnizonowej w Rzeszowie

Niedziela Chrztu Pańskiego zakończyła okres Bożego Narodzenia, jednak tradycyjnie śpiewamy kolędy i pozostawiamy wystrój świąteczny do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego. W tych dniach odbywają się liczne spotkania opłatkowe, które są niejednokrotnie jedyną okazją w całym roku, żeby się spotkać, porozmawiać i pobyć razem. Tradycja wigilijnego opłatka uzmysławia nam jak bardzo zwyczaje panujące w naszym kraju złączone są z tradycją chrześcijańską i historią naszego narodu. Łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń są wyrazem naszej jedności i miłości.

19 stycznia 2016 roku w Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara – Patrona Diecezji Rzeszowskiej, w salce na plebani odbył się opłatek dla Róż Różańcowych i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci należących do parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. Spotkanie to rozpoczęło się w Kościele Koronką do Siedmiu Boleści Matki Najświętszej, a następnie Eucharystią, po której wszyscy udali się do salki parafialnej.

Tam po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. ppłk Władysława Macieja Kozickiego – Proboszcza Parafii i odczytaniu perykopy Pisma świętego o Narodzeniu Pana Jezusa uczestnicy złożyli sobie wzajemne życzenia.
Na niejednej z twarzy uczestników spotkania można było zauważyć wtedy łzy radości i wzruszenia. Następnie miał miejsce poczęstunek, a potem wspólne kolędowanie.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Piotr Rakowski