Newsy

“Bene Merenti” od PTT dla Biskupa Kazimierza Górnego

We wtorek, 23 lutego odbyła się w Krakowie podniosła uroczystość wręczenia Ks. biskupowi Kazimierzowi Górnemu medalu “Bene Merenti” –  Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W uroczystości, która odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, wzięli udział Księża Biskupi: Ks.  Kardynał Stanisław Dziwisz, Ks. Abp Wacław Depo, Ks. bp Jan Szkodoń, Ks. bp Jan Zając, Ks. bp Grzegorz Ryś, Ks. bp Jan Wątroba i Ks. bp Kazimierz Górny.  W auli Seminarium zgromadzili się także członkowie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, kapłani z Krakowa  i  Rzeszowa, osoby świeckie, bliskie Ks. Biskupowi,  na czele z jego Rodziną.  Uroczystości towarzyszyły piękne śpiewy chóru  z gimnazjum w rodzinnym Lubniu.

Po powitaniu wszystkich obecnych przez Ks. Bpa Jana Szkodonia, który prowadził uroczystość, laudację na część Ks. Bpa Kazimierza Górnego wygłosił Ks. Jerzy Buczek, kanclerz Kurii w Rzeszowie, prezentując  życie i działalność Laureata. Następnie Ks. prof dr hab. Kazimierz Panuś, Prezes PTT, odczytał decyzję Towarzystwa o przyznaniu medalu Ks. Biskupowi i poprosił Ks. Kardynała o wręczenie odznaczenia. Po wręczeniu medalu i dyplomu  Ks. Kardynał przemówił do wszystkich zgromadzonych, mówiąc o zasługach Ks. biskupa Kazimierza , zwłaszcza w czasach jego pracy w Archidiecezji Krakowskiej.  Na zakończenie  Laureat podziękował Towarzystwu i Ks. Kardynałowi  za to wyróżnienia, wspomniał o swojej pracy w Krakowie i  serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tej uroczystości.  Zwieńczeniem uroczystości był wykład Ks. Biskupa Jana Wątroby: ” Małżeństwo i rodzina w posynodalnej refleksji”, w którym wiele uwagi poświęcił najważniejszym kwestiom podejmowanym w czasie synodu w i wskazał dwa główne obszary pracy posynodalnej: przygotowanie młodych do małżeństwa i właściwa troska o osoby żyjące w ponownych związkach. Mocno podkreślił, że zasadniczym tematem synodu i przedmiotem pracy Kościoła jest troska o małżeństwa i rodziny starające się mimo trudności wiernie wypełniać przysięgę małżeńską i wiernie iść  za Chrystusem w codziennym życiu.

Foto: Ks. Janusz Sądel