Newsy Święci

Bł. Pius IX – ,,przyjaciel Polski’’

Wpisany przez Admin

,,Ten, kto odrzuca Tron Piotrowy, jest błędnie przekonany o swoim udziale w Kościele Chrystusowym.’’ – bł. Pius IX, Encyklika Quartus supra

7 lutego przypada liturgiczne wspomnienie bł. Piusa IX wielkiego papieża Kościoła Katolickiego w okresie od 16 czerwca 1846 do 7 lutego 1878. Przez wielu naszych przodków nazywany ,,defensor Poloniae – obrońca Polski.’’ W czasie swego pontyfikatu z uwagą śledził odrodzenie narodowe, wystąpienia patriotyczne i bardzo mocno im sprzyjał. Wielokrotnie zapewniał o swojej modlitwie za polską ziemię, a także jej mieszkańców.
Dziełem tego papieża było m.in. zwołanie I Soboru Watykańskiego oraz ogłoszenie dwóch dogmatów o Niepokalanym Poczęciu NMP i nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności.

Jan Paweł II w czasie homilii beatyfikacyjnej w roku 2000 tak pisał o Piusie IX: „pośród burzliwych wydarzeń swej epoki był on wzorem bezwzględnego przylgnięcia do niezmiennego depozytu prawd objawionych”. „Wierny w każdej sytuacji zadaniom swej posługi, umiał zawsze dać całkowite pierwszeństwo Bogu i wartościom duchowym. Jego bardzo długi pontyfikat faktycznie nie był łatwy i musiał on niemało wycierpieć, by wypełnić swą misję na służbie Ewangelii”.

Nieco więcej na temat bł. Piusa IX można poczytać na : http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-07f.php3

Natalia Janowiec