Newsy

Adoracja Kapłańska w Parafii bł. Karoliny

Wpisany przez Admin

“…Drodzy Bracia Kapłani! Umocnieni przez Sobór Watykański II, który tak trafnie wpisał konsekrację kapłańską w całość posłannictwa pasterskiego, dynamizm naszej pasterskiej gorliwości wraz ze św. Janem Marią Vianney, odnajdujemy w Sercu Jezusowym, w Jego miłości dusz ludzkich. Jeśli nie zaczerpniemy z tego źródła, nasze posługiwanie wyda nikłe owoce …” z listu Jana Pawła II do kapłanów z 1986 roku.

W Pierwszy Czwartek miesiąca, w parafii pw. Błogosławionej Karoliny Kózki w Rzeszowie o godzinie 19:00, miała miejsce Adoracja Kapłańska, na którą zgromadzili się księża z Dekanatu Rzeszów -Południe. To stała już formacja księży z tego dekanatu, którzy spotykają się co miesiąc na wspólnej modlitwie.

Krótką naukę skierowaną głównie do kapłanów wygłosił ks. Andrzej Kinal – Proboszcz Parafii Misjonarzy Świętej Rodziny. Natomiast część modlitewną poprowadził ks. Paweł Samborski – wikariusz parafii Błogosławionej Karoliny.

Artykuł i zdjęcia: Dariusz Gąska