Newsy Sakramenty

Katechumenat w diecezji rzeszowskiej

Wpisany przez Admin

Sakrament jest najpewniejszym sposobem działania Pana Boga i przyjęcia Jego łaski. Chrzest to brama otwierająca dostęp do wszystkich innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu, odrodzeni jako dzieci Boże i stajemy się uczestnikami życia Jezusa Chrystusa. Przez przyjęcie chrztu świętego zostajemy włączeni we wspólnotę Kościoła i zaczynamy uczestniczyć w jego posłannictwie.

Katechumeni to osoby dorosłe, przygotowujące się do chrztu. Okres przygotowania do przyjęcia chrztu nazywa się katechumenatem. Powinien on trwać około jeden rok. Katechumenat jest podzielony na etapy, a każdy z nich kończy się specjalnym obrzędem. Kulminacyjnym momentem katechumenalnej drogi są święta wielkanocne, podczas których przygotowany kandydat przyjmuje sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

Katechumenat to droga stawania się chrześcijaninem, czas w którym kandydaci poznają podstawowe prawdy wiary, Pismo Święte, uczą się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznają wspólnotę Kościoła. Aby przejść tę drogę, potrzeba przewodnika i osób, które w niej towarzyszą. Dlatego katechumenat jest przeżywany z duszpasterzem, katechistami i we wspólnocie już ochrzczonych, tzw. poręczających, gwarantów, którzy mają pomóc katechumenom poznać i przyjąć żywą wiarę, i żyć nią w codzienności.

Kandydatom do chrztu mogą towarzyszyć w przygotowaniach również ich cywilni współmałżonkowie, narzeczeni i wybrani już rodzice chrzestni. Przez przekaz wiary, modlitwę i pokutę mają oni pomóc katechumenom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim.

Głównym znakiem sakramentu chrztu jest zanurzenie w wodzie chrzcielnej(obecnie najczęściej polanie wodą). Zanurzenie w wodzie jest znakiem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim, jako nowy człowiek.

W trosce o należyte przygotowanie dorosłych do przyjęcia łaski wiary i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, 1 września 2015 roku bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski powołał Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych z siedzibą w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie i mianował jako odpowiedzialnego za funkcjonowanie tego Centrum ks. Wiesława Rafacza (tel. 606 366 750).

Obecnie trwa pierwszy cykl przygotowań dorosłych do przyjęcia chrztu. Kolejny cykl rozpocznie się we wrześniu 2016 r. Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Centrum, w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25. Sekretariat Centrum Katechumenatu czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 – 18.00 i w piątek w godz. 9.00 – 12.00 ( tel. 788 250 193).