Katechumenat w diecezji rzeszowskiej

Sakrament jest najpewniejszym sposobem działania Pana Boga i przyjęcia Jego łaski. Chrzest to brama otwierająca dostęp do wszystkich innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu, odrodzeni jako dzieci Boże i stajemy się uczestnikami życia Jezusa Chrystusa. Przez przyjęcie chrztu świętego zostajemy włączeni we wspólnotę Kościoła i zaczynamy uczestniczyć w jego posłannictwie. Katechumeni to osoby … Czytaj dalej Katechumenat w diecezji rzeszowskiej