Duszpasterstwa grup Newsy

Młodzi, nie dajcie się zniewolić!

Wpisany przez Kuria Diecezjalna

Dnia 7 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”. Zorganizowano ją w ramach Wiosennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości.

Na rozpoczęcie konferencji w Auli WSKSiM odprawiono Eucharystię, której przewodniczył Bp. Tadeusz Bronakowski, a homilię wygłosił Ks. Marek Dziewiecki. Koncelebrowało ją ponad 30 kapłanów.

Po Mszy św. zgromadzonych na Sympozjum w imieniu Uczelni powitała P. dr Dorota Żuchowska, a następnie referat wprowadzający wygłosił JE. Bp Tadeusz Bronakowski. Podkreślił w nim, że Kościół zawsze był i jest głównym obrońcą narodu przed pijaństwem. Brak trzeźwości porównał do zachwaszczonego ogrodu, w którym obficie rosną przeróżne problemy. Powiedział, że społeczeństwo polskie przypomina ciężko chorego pacjenta, który udaje, że nic mu nie dolega. Dlatego trzeba uświadamiać mu jego stan, aby podjął skuteczne leczenie.

Następnie swój wykład na temat „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” rozpoczął Ks. dr Marek Dziewiecki. Na wstępie omówił sytuację ludzi młodych zniewolonych różnymi nałogami. Przywołał tragiczne statystyki mówiące o tym, że ogromna liczba młodzieży nadużywa alkoholu. Z mocą podkreślił, że każda forma użycia alkoholu przez nieletnich zawsze jest nadużyciem. Młodzi ludzie bardzo szybko się uzależniają, gdyż w młodości człowiek uczy się wszystkiego szybciej. Wyjaśnił też mechanizmy tej śmiertelnej choroby od śmiertelnego zakochania się w śmiertelnym wrogu, jakim jest alkohol, poprzez nałogowe oszukiwanie samego siebie aż do straszliwych skoków emocjonalnych w relacji z samym sobą. Mówiąc o sposobach niesienia pomocy młodym uzależnionym, Ks. Dziewiecki powiedział, że przede wszystkim należy pozwalać uzależnionemu ponosić konsekwencje swoich czynów. Na pytanie – co robić, aby wychować w trzeźwości, przedstawił różne modele pomocy (moralizatorski, intelektualizujący, biologizujący i psychologiczny). Jednak wychowanie młodego człowieka do trzeźwości możliwe jest tylko wtedy, gdy uczymy go sztuki życia, kiedy uczymy go prawdziwie kochać. Wolność mamy bowiem po to, aby kochać.

Dr hab. Krzysztof Wojcieszek w swoim wystąpieniu omówił temat: „Blaski i cienie Ustawy o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Co powinno się zmienić w nowych przepisach?”. Prelegent w pierwszej części wykładu stwierdził, że zanim obecną ustawę o wychowaniu do trzeźwości chciałoby się zmienić, trzeba stworzyć ku temu warunki. Należałoby podjąć prace w rozwijaniu narodowego programu trzeźwościowego, w ramach którego prowadzona powinna być odpowiednia polityka społeczna, aktywizacja różnych środowisk społecznych, organizacji. Powinno doprowadzić się do zakazu reklam alkoholu i ograniczenia dostępności alkoholu. Należałoby wzmocnić pod tym względem szczebel centralny w rządzie (PARPA) i samorządach. Ustawa ma się pojawić jako końcowy etap wysiłków Kościoła, państwa i różnych środowisk społecznych.

Trzeci wykład na temat: „Walka o trzeźwość a ocalenie godności człowieka” wygłosił O. dr Zdzisław Klafka CssR. Jako moralista pochylił się nad problemem nadużywania alkoholu jako grzechu. Podzielił się swoimi doświadczeniami duszpasterskimi ze spotkań z ludźmi uzależnionymi i z ich bliskimi. Przywołał Słowo Boże nauczające o grzechu upijania się alkoholem i o jego tragicznych skutkach, a jednocześnie zachęcające do trwania w trzeźwości. Prelegent podkreślił, że nie ma takiego zniewolenia, z którego nie można byłoby wyjść, jeśli człowiek otworzy się na łaskę Bożego Miłosierdzia i przyjmie Jego uzdrowienie. Na podstawie Encykliki Ojca świętego Franciszka „Laudato Si” rozwinął ważną myśl, że troskę o czystość środowiska rozpocząć od ekologii serca.

Po wykładzie O. dr Zdzisława Klafki prelegenci odpowiadali na pytania uczestników konferencji. Po przerwie obiadowej Przewodniczący Zespołu KEP ds. AT Bp Tadeusz Bronakowski spotkał się z Diecezjalnymi Duszpasterzami Trzeźwości i Zakonnymi Referentami Trzeźwości. Poruszono między innymi sprawę przygotowań do Krajowego Kongresu AT, Pielgrzymki na Jasną Górę, udziału w ŚDM. Ks. Piotr Zieliński, DDT Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zaprosił wszystkich na Jesienną Sesję do Kołobrzegu.

Z naszej diecezji w konferencji wziął udział diecezjalny duszpasterz trzeźwości i 4 osoby zaangażowane w prowadzenie rekolekcji trzeźwościowych.

Ks. Łukasz Leśniak

diecezjalny duszpasterz trzeźwości