Newsy Święci

„Raduj się, pełna łaski!”

Wpisany przez Admin

,,Bogurodzico, Dziewico, raduj się, łaski pełna Mario
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego,
albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych.’’

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania N.M.P.  przypomina nam o  wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

 Warto przeczytać : http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25a.php3

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego,  Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny, każdy chrześcijanin odwołuje się do istoty życia będącego niezwykłym darem Boga.

,,Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! ’’
(Łowicz, 14 czerwca 1999 r.). – św. Jan Paweł II

Warto zajrzeć  : www.duchowaadopcja.com.pl

Natalia Janowiec