Newsy

Mary Wagner z Kanady w Rzeszowie

Wpisany przez Admin

W niedzielę, 7 sierpnia, o godz. 12.00 w kościele M.B. Śnieżnej w Rzeszowie – Budziwoju wygłosi świadectwo Mary Wagner – obrończyni życia nienarodzonych z Kanady. Po jej świadectwie Msza św. Zapraszamy!

Wagner_Mary

Mary Wagner – obrońca życia nienarodzonych w Kanadzie

W Kanadzie obowiązuje szczególnie restrykcyjne prawo dotyczące osoby ludzkiej. Za człowieka uznaje się osobę dopiero po jej narodzeniu. Dziecko przed narodzeniem nie ma żadnych praw. Mary Wagner protestuje przeciw takiemu prawu pozwalającemu zniszczyć życie ludzkie w dowolnym miesiącu ciąży. Jej protest polega na wchodzeniu do klinik aborcyjnych w Toronto i rozdawaniu w poczekalni biało-czerwonych róż oczekującym kobietom oraz próbom rozmowy z nimi o możliwości adopcji dziecka aby uratować jego życie. Spotyka się to z gwałtowną i wrogą reakcją personelu, próbami wyrzucenia jej z obiektu oraz wzywaniem policji. Mary zostaje wówczas aresztowana. Szacuje się, że w Kanadzie w wyniku ustanowienia takiego prawa nie pozwala się urodzić ok. 100 000 dzieci rocznie.
Mary Wagner (ur. 1974), jest kanadyjską działaczka pro-life, była wielokrotnie aresztowana za swoją działalność polegającą na cichej modlitwie w klinikach aborcyjnych i wręczaniu kobietom czekającym na zabieg przerwania ciąży róż i informacji o tym, gdzie mogą uzyskać pomoc, gdyby zdecydowały się zachować swoje dziecko.
Mary jest trzecim dzieckiem z wielodzietnej katolickiej rodziny, ma czworo własnego rodzeństwa i pięcioro z adopcji. Mary pochodzi z miejscowości Nanaimo na wyspie Vancouver. Ukończyła anglistykę i romanistykę na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej.
Ostatnio Mary Wagner została aresztowana w dniu 23 grudnia 2014 r. Przebywa w więzieniu dla kobiet w Milton koło Toronto. Została tam osadzona po tym, jak przed świętami Bożego Narodzenia 2014 r. weszła do placówki aborcyjnej Bloor West Village w Toronto, gdzie dokonuje się aborcji dzieci poczętych. Mary rozdawała białe i czerwone róże matkom oczekującym tam na aborcję. Ciążą na niej zarzuty naruszenia nadzoru kuratorskiego a także zakłócenia działalności gospodarczej, bo tak określana jest działalność placówek pozbawiających życia dzieci w łonie ich matek.
Podczas rozprawy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Mary Wagner ponownie została skazana. Sąd uznał ją za winną stawianych jej zarzutów. Wyrok zostanie ogłoszony 5 maja br. i wtedy będzie wiadomo na jak długo tym razem pozostanie w więzieniu. Jej winą jest to, że chce zatrzymać współczesny holokaust, broniąc życia nienarodzonych dzieci, modląc się za nie i za ich matki. Podczas swojej ostatniej rozprawy sądowej Mary odmówiła zeznań i przez kilka godzin trwała milcząco solidaryzując się z nienarodzonymi, które nie mają głosu, w cichym proteście, z pochyloną głową.
Na ostatniej rozprawie w sądzie w Toronto był obecny ks. Piotr Bałtarowicz z Polski z Siemysłowa w Archidiecezji Wrocławskiej (podejmował tam Mary Wagner w czasie jej pobytu w Polsce w październiku 2014 r.). Przebywał w Toronto kilka dni. Każdy dzień „pielgrzymki do sanktuarium za kratami” – jak nazwał swój wyjazd do Kanady – poświęcił rozważaniom X Przykazań Bożych: „Deptane są te przykazania wszędzie. Nie zabijaj – bo zabijają niewinne dzieci. Nie kradnij – bo kradną życie ludzkie dokonując aborcji. Nie mów fałszywego świadectwa – bo wmawiają , że nienarodzone dziecko nie jest człowiekiem. Dobrze, że są w Kanadzie jeszcze takie osoby jak Mary Wagner i Linda Gibbons oddane na działanie Ducha św.” (dzień wcześniej -15 kwietnia br. – ks. Bałtarowicz odprawił wspólnie z dwoma innymi księżmi i emerytowanym biskupem Mszę św. w więzieniu Vanier w Milton dla 12 więźniarek, w tym dla Mary).
W dniu 13 kwietnia br. Mary Wagner napisała z więzienia list otwarty, w którym prosi usilnie o to aby w centrum uwagi wszystkich, którzy opisują jej losy znalazły się nienarodzone, pozbawiane życia dzieci i o modlitwy o zmianę okrutnego prawa aborcji w Kanadzie, natomiast ona jak i obecnie też uwięziona jej przyjaciółka Linda Gibbons wolałyby pozostawać na dalszym planie (Linda Gibbons 71-letnia dziś kobieta, która spędziła w więzieniach w sumie 10 lat w ciągu ostatnich 20 lat życia, inspirowała przed laty Mary do protestów przed klinikami aborcyjnymi – ona sama nie wchodziła do tych obiektów a jedynie stała na zewnątrz z plakatami w obronie życia). Mary prosi aby nie koncentrować się na modlitwach o uwolnienie ich z więzienia ale aby jak pisze: „skupić naszą miłość na tych najbardziej opuszczonych naszych braciach i siostrach – Jezusie pod bolesnym przebraniem tych matek i ich pociech.”
Wielki wpływ na postawę i działalność Mary miał nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, który był 3?krotnie w Kanadzie (w 1984 r. w 1987 r. i 2002 r.), czerpie też duchową siłę z postaci świętej siostry Faustyny i błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.
Mary czuje się powołana do obrony życia bliźniego, groźba więzienia jej nie odstrasza, dla niej najważniejsza jest obrona dziecka poczętego w łonie matki. Zapytana, czy jest gotowa ponieść konsekwencje za swoje przekonania, łącznie z uwięzieniem do końca życia, Mary stwierdza, że ufając w pomoc Bożą jest gotowa na wszystko. Na pytanie, czy powróciłaby do aborcyjnej kliniki, gdyby została uwolniona, Mary potwierdza taką ewentualność. W Polsce osoba Mary Wagner jest niezwykle popularna – w Kanadzie jest znana tylko niewielkiej grupie osób; również środowiska kościelne w tym kraju raczej niezbyt interesują się jej działalnością). Poza dotychczasowym okresem pozbawienia wolności od 23 grudnia 2014 r. Mary spędziła już w więzieniu ponad dwa lata.
Powyższa informacja obejmuje okres do 2015 r.
W dniu 12 grudnia 2015 r. Mary Wagner została ponownie aresztowana i przebywała w więzieniu do 25 kwietnia 2016 r.