Newsy

Nowy proboszcz w parafii Kosowy – kanoniczne objęcie parafii

W

niedzielę, 28 sierpnia, w parafii Kosowy w czasie uroczystej Mszy św. o godz. 8.00 miało miejsce pożegnanie dotychczasowego proboszcza ks. Stanisława Samborskiego. Ksiądz kan. Stanisław Samborski, po ukończeniu 70 lat złożył na ręce Księdza Biskupa rezygnację, która została przyjęta.

Nowy proboszcz ks. Stanisław Orszak wobec dziekana dekanatu Kolbuszowa – Zachód ks. prałata Jana Pępka i licznie zgromadzonych parafian złożył uroczyste Wyznanie Wiary i kanonicznie objął urząd i posługę proboszcza w parafii Kosowy. Nowy proboszcz został mile przyjęty przez swoich parafian.

Ks. Marek Tutro