Newsy

Bóg ci mówi: nie bój się świętości

Wpisany przez Admin

 

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas radosnego świętowania i pamięci, że mamy wielu szczególnych orędowników przed tronem Boga. 1-go listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia. Dzień ten, przypomina nam także prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każda osoba wierząca, niezależnie od wyboru konkretnej drogi życiowej powołana jest do świętości.

O świętości :

Papież Franciszek

– ,,Bóg ci mówi: nie bój się świętości, nie bój się mierzyć wysoko, pozwolić Bogu, by cię kochał i oczyścił, nie bój się pozwolić Duchowi Świętemu, by cię prowadził.’’

– ,,Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą.’’

– Święci nie są “super-ludźmi” i nie urodzili się doskonali. Świętość to nie przywilej niewielu, lecz powołanie dla wszystkich.’’

Papież św. Jan Paweł II

– ,,Czy dziś można być świętym? Gdybyśmy mieli liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny.’’

– ,,Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.’’

– ,,Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury danej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot.’’

Fot. cracow2016.info/post/swieci

Natalia Janowiec

Warto również posłuchać ciekawej konferencji Bp Grzegorza Rysia na temat świętości.