Galeria 2016 Newsy

Nowi członkowie Bractwa Kurkowego w Gorlicach

W Niedzielę Misyjną 23 października o godzinie 11.30 w Bazylice Mniejszej w Gorlicach,  Mszę Świętą dziękczynną za dar pontyfikatu i świętości Jana Pawła II, koncelebrował oraz Słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup Edward Białogłowski. Współkoncelebransami byli Ks. Dziekan Stanisław Ruszel, Ks. Wicedziekan Stanisław Kogut – kapelan Bractwa Kurkowego, Ks. Jerzy Maciąg i ks. Tomasz Mytych. Ksiądz Biskup Edward w homilii nawiązał m.in do przeżywanej w Kościele Niedzieli Misyjnej, mówiąc że największym misjonarzem naszych czasów był Święty Jan Paweł II. Zaś poświęcona tablica ku czci Świętego Papieża ma nam wszystkim przypominać Jego misyjny zapał.

Przed Mszą Święta nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II, która została umieszczona na frontonie naszej Bazyliki. Tablicę ufundowało Gorlickie Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów. W czasie Mszy Świętej uroczyste ślubowanie złożyło ośmiu nowych członków Gorlickiego Bractwa Kurkowego: Albrechtowicz Grzegorz, Broniek Lucjan, Dutka Grzegorz, Jakliński Andrzej, Paździora Roman, Potok Piotr, Rozwadowski Ryszard, Wałęga Marek. Ślubowali oni: „tradycję i wiarę Ojców naszych bronić i pielęgnować, słabszym  i pokrzywdzonym pomagać w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia, historię miasta Gorlice i ziemi gorlickiej własną działalnością krzewić, popularyzować i wzbogacać”. Tak nam dopomóż Bóg!.

W uroczystościach udział wzięli członkowie jeszcze dwóch istniejących w Małopolsce bractw – krakowskiego  i tarnowskiego. Gorlickie Strzeleckie Bractwo Kurkowe powstało przy Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Za cel przybrało sobie między innymi pomoc potrzebującym poprzez akcje charytatywne.

Ks. Andrzej Tokarz