Galeria 2016 Newsy

Oazowicze na Magdalence w Malawie

W dniach 21-23 października 2016 r. w Domu Młodych w Chmielniku Rzeszowskim ponad dwudziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży należących do parafialnej Oazy działającej przy kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeżywała swoje rekolekcje. Tematem przewodnim ćwiczeń duchowych były słowa: „Oczami miłosierdzia”.

Podczas rekolekcji oazowicze zgłębiali istotę miłosierdzia Bożego odwołując się do tekstów Pisma Świętego. Wśród rozważanych perykop biblijnych znalazły się m. in. przypowieści: o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32), o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37), o siewcy (Mt 13, 1-8) oraz o modlitwie faryzeusza i celnika (Łk 18, 9-14).

Dzieci i młodzież miały także okazję zapoznać się z życiorysami: św. Józefa Sebastiana Pelczara, św. Andrzeja Boboli, bł. Jerzego Popiełuszki oraz bł. Bronisława Markiewicza. Wizerunki tych osób znajdują się w kaplicy Matki Bożej na terenie ośrodka.

Oazowicze udali się także w pieszej wycieczce na wzgórze Marii Magdaleny (394 m n.p.m.) do kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Malawie. Obecny kościół został wybudowany w XVIII w. z fundacji księcia Jerzego Lubomirskiego. Stojąc w tym miejscu dzieci i młodzież zobaczyły panoramę okolicy z widokiem na szczyt Wilcze (510 m n.p.m.) nad Gwoźnicą, grzbiet Suchej Góry (591 m n.p.m.) z charakterystyczną wieżą telewizyjną, Brdo (534 m n.p.m.) oraz Klonową Górę (525 m n.p.m.).

Podczas trzydniowych rekolekcji nie zabrakło czasu na wspólny śpiew, gry i zabawy integracyjne. Rekolekcje zakończyły się Mszą św. z udziałem dzieci, która cotygodniowo odbywa się o godz. 14 w par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Ks. Krzysztof Cieśla

Fot. Weronika Górak