Galeria 2016 Newsy

Pielgrzymka w Roku Miłosierdzia pracowników i wolontariuszy Caritas

W ramach Pielgrzymki Narodowej do Rzymu w dniach 18 – 25 października br. przybyła grupa 60 osób – pracowników i wolontariuszy diecezjalnej Caritas. Pielgrzymi uczestniczyli w audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem na Placu św. Piotra, a także nawiedzili cztery Bazyliki Większe Miasta Rzymu, oddając szczególny pokłon św. Janowi Pawłowi II. Modlitwa i uzyskanie odpustu Roku Jubileuszu Miłosierdzia, połączona była z duchowym ubogaceniem nawiedzenia: Kahlenbergu, Padwy, Asyżu, Cascii, Monte Cassino, Monte Sant Angelo, San Giovani Rotonto, Lanciano, Loreto i Budapesztu.

Nie pamiętając trudów pielgrzymowania – pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Rzeszowskiej powrócili z radością serc do swoich placówek, by tam służyć potrzebującym. Przewodnikami grupy byli: ks. Stanisław Słowik, ks. Stanisław Jagustyn, ks. Roman Czenczek, i s. Joanna Smagacz. Sponsorem pielgrzymki był właściciel autokaru Kazimierz Janik, a jej organizacją zajęło się Biuro Turystyczne Pielgrzym.

S. Janna Smagacz – sekretarz CDR