Galeria 2016 Newsy

Kiedy Kościół rośnie? Kongregacje kapłańskie

5 listopada 2016 r. w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie i w Domu Parafialnym przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle odbyły się kongregacje kapłańskie poświęcone hasłu roku duszpasterskiego 2016/2017 „Idźcie i głoście”.

Kongregacja w Rzeszowie rozpoczęła się o godz. 9.00. Po wspólnej modlitwie brewiarzowej spotkanie otworzył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W spotkaniu uczestniczyli także: bp Kazimierz Górny i bp Edward Białogłowski.

W dalszej części zebrani wysłuchali wystąpienia ks. Artura Sepioły – dyrektora Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej oraz przewodniczącego Biura Krajowej Rady Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Ksiądz Sepioło, odwołując się do swoich doświadczeń duszpasterskich, mobilizował księży m.in. do stałej formacji i współpracy ze świeckimi. – Jeśli księża współpracują ze świeckimi – Kościół rośnie. Zachęcał też księży do wychodzenia poza mury świątyń i plebanii. – Jesteśmy nie tylko liturgami ale pasterzami. Nie wystarczy ograniczyć posługi do sprawowania sakramentów.

Drugim prelegentem był ks. Jan Szczupak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Ksiądz Szczupak omówił główne założenia programu nowego roku duszpasterskiego przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Program ten jest zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego owocami. To kontynuacja programu rozpoczętego w 2013 r. „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Hasłem na rok 2016/2017 są słowa „Idźcie i głoście”. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego zapoznał także zebranych z programem obchodów 25-lecia istnienia Diecezji Rzeszowskiej. Kulminacyjne wydarzania jubileuszowe będą miały miejsce w marcu i czerwcu 2017 r.

Po przerwie zebrani wysłuchali dwóch wystąpień: Przedstawiciela firmy Columbus Energy SA, który zachęcał księży do zainteresowania się fotowoltaiką oraz Podkomisarz Elżbiety Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Pani Podkomisarz przedstawiła duchownym różne programy Policji i propozycje szkoleń, które mogą bezpośrednio bądź pośrednio dotyczyć księży i parafii. Mówiła m.in. o przemocy w rodzinach, działaniach na rzecz wolności od uzależnień, organizacji ceremonii kościelnych i zabezpieczeniu zbiorów kultury pozostających na wyposażeniu parafii.

Ostatnim mówcą był ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, który zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami diecezji. Podsumowania całego spotkania dokonał Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Analogiczne spotkanie dla księży z południowej części diecezji rozpoczęło się w tym samym dniu o godz. 13.00 w Domu Parafialnym przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. (tn)

Zdjęcia – tn