Galeria 2016 Newsy

Dziękując za Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia

 

„Miłość i miłosierdzie moje nie zna granic.”

 Powoli dobiega końca Nadzwyczajny, Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Jako pełen łaski czas dla Kościoła, przyniósł ze sobą wiele niespodzianek oraz niezapomnianych chwil i wzruszeń.

Pan Bóg na ręce polskiej zakonnicy św. Siostry Faustyny Kowalskiej, przekazał światu niezwykłe Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Nasz wielki Papież Polak św. Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu, dlatego jako jego naród, w sposób szczególny zostaliśmy powołani do głoszenia Miłosierdzia.

W dniach od 18 do 25 października 2016 roku wraz z księżmi : Józefem Kulą, Rafałem Przędzikiem, Andrzejem Motyką, Stanisławem Walczakiem, Stanisławem Szwanenfeldem, Januszem Sądelem, Marcinem Jaraczem oraz Ireneuszem Folcikiem, pielgrzymowaliśmy do Rzymu.

Impulsem do tego, by nawiedzić to jedno z najpiękniejszych miejsc świata i Kościoła było wotum dziękczynne za tegoroczny Jubileusz Roku Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Tegoroczne pielgrzymowanie było dla nas okazją do szczególnej odnowy życia w wierze, umocnienia więzi z Chrystusem.

Dziś tak jak i od wielu lat, Rzym jest kolebką chrześcijaństwa. Jako wieczne miasto każdego dnia, cieszy się niezwykłą czcią wiernych, którzy pielgrzymując przynoszą swoje troski, problemy i radości. Każdy, kto ma okazję tutaj przebywać może zbliżyć się do Boga, dostrzec Jego święte rany, ból, cierpienie, ofiarowane za każdego z nas. W okresie tegorocznego Jubileuszu Miłosierdzia, warto było nawiedzić to miejsce oraz stanąć ,,twarzą w twarz z Miłosiernym Panem’’.

Fot. N.J

Natalia Janowiec