Formacja stała kapłanów

Formacja stała kapłanów – 2016/2017

Wpisany przez Admin

FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
PLAN REALIZACYJNY – 2016/2017

I. NEOPREZBITERZY
Wyświęceni: 2016 – 10 księży
miejsce: Dom Rekolekcyjny – CHMIELNIK RZESZOWSKI

PLAN DNIA FORMACYJNEGO
Piątek:
18.00 – zjazd – kolacja
19.00 – Nabożeństwo – Nieszpory – konferencja – Sakrament Pokuty
20.30 – Spotkanie z Ks. Biskupem – Apel Jasnogórski
Sobota
7.00 – Poranna modlitwa uwielbienia – Konferencja – śniadanie
9.00 – Konwersatorium – wykład
11.15 – Msza św. koncelebrowana
12.30 – Obiad – zakończenie spotkania formacyjnego, powrót do parafii

14/15.10.2016
„Miłość Chrystusa przynagla nas…” – wdzięczność za dar kapłaństwa, troska o życie duchowe i gorliwość w ewangelizacji.
18/19.11.2016
„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii…” – troska o przepowiadanie Słowa Bożego.
17/18.02.2017
„Błogosławieni miłosierni…” – posługa w sakramencie pokuty i pojednania; troska o ubogich.
28/29.04.2017
„Ewangelia w szkole” – posługa katechetyczno – pedagogiczna; udział w Sympozjum Katechetycznym.

1. Rocznica Święceń Kapłańskich /WSD Rzeszów/ –

II. KSIĘŻA II – X ROK KAPŁAŃSTWA
Księża wyświęceni: 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 ,2015
109 – księży
miejsce: DOM DIECEZJALNY TABOR

Grupa 1. Księża wyświęceni: 2012,2013,2014,2015 – 48 księży
10.10.2016 r.
15.05.2017 r.

Grupa 2. Księża wyświęceni: 2007,2008,2009,2010,2011 – 61 księży
17.10.2016 r.
22.05.2017 r.

Program zajęć:
9.00 – Nabożeństwo z konferencją; możliwość spowiedzi św.
10.00 – Przerwa – kawa
10.30 – 12.00 – Spotkanie I
12.00 – Anioł Pański – Liturgia godzin
13.00 – Obiad
14.00 -15.00 – Spotkanie II
15.15 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa
– zakończenie dnia formacyjnego

• III. KSIĘŻA XI – XV ROK KAPŁAŃSTWA

Księża wyświęceni: 2002,2003,2004,2005,2006 – 65 księży
miejsce: DOM DIECEZJALNY TABOR
24.10.2016 r.
29.05.2017 r.

Program zajęć:
9.00 – Nabożeństwo z konferencją; możliwość spowiedzi św.
10.00 – Przerwa – kawa
10.30 – 12.00 – Spotkanie I
12.00 – Anioł Pański – Liturgia godzin
13.00 – Obiad
14.00 -15.00 – Spotkanie II
15.15 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa
– zakończenie dnia formacyjnego

/Łącznie: 174 księży/

IV. EGZAMINY PROBOSZCZOWSKIE

• 14.11.2016 – wyśw. w 2004 r. – Biblia i Teologia dogmatyczna / 15 księży/
• 14.11.2016 – wyśw. w 2003 r. –Teologia moralna i liturgika z homiletyką /12 księży/
• 14.11.2016 – wyśw. w 2002 r. –Teologia pastoralna i katechetyka /14 księży/
• 14.11.2016 – wyśw. w 2001 r. – Prawo kanoniczne i administracja parafii /11 księży/

V. FORMACJA STAŁA PROBOSZCZÓW

17.10.2016 – Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

VI. REJONOWE DNI SKUPIENIA DLA KAPŁANÓW

Adwentowe

26.11.2016 – 10.00 –Sędziszów /OO. Kapucyni/
– 14.00 – Dębowiec /XX. Saletyni/
28.11.2016 – 15.00 – Rzeszów – Tabor
– 19.00 – Rzeszów – Tabor

Wielkopostne

04.03.2017 –10.00 – Sędziszów /OO. Kapucyni/
– 14.00 – Dębowiec /XX. Saletyni/
06.03.2017 – 15.00 – Rzeszów – Tabor
– 19.00 – Rzeszów – Tabor

VII. KAPŁAŃSKIE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

2016/17 – w dekanatach – 3 czwartek miesiąca lub termin ustalony przez zarząd dekanatu

VIII. DZIEŃ MODLITWY O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁAŃSKĄ

10.06.2017 / XXV-lecie Diecezji Rzeszowskiej/
– Rzeszów – katedra

VIII. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

I Seria – 25 – 28.06.2017 r. WSD Rzeszów
II Seria – 23 – 26.08.2017 r. WSD Rzeszów

Rzeszów, 29.08.2016 r.