Newsy

Pielgrzymka dziękczynna Parafii Chrystusa Króla w Jaśle

Wpisany przez Admin

Dnia 12 listopada parafia Chrystusa Króla w Jaśle zorganizowała pielgrzymkę dziękczynną za kończący się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Udaliśmy się najpierw do Jarosławia. Tam po krótkiej modlitwie przed figurą Matki Bożej Bolesnej w bazylice Ojców Dominikanów nawiedziliśmy sobór Przemienienia Pańskiego. W tej greckokatolickiej świątyni odbiera cześć cudowna ikona Matki Bożej zwana Bramą Miłosierdzia. W obecności tej ikony Ojciec święty Franciszek otwierał w Rzymie Rok Miłosierdzia. Ks. proboszcz Krzysztof Błażejewski przybliżył nam historię tego obrazu, opowiedział także o dzisiejszym kulcie i powodach decyzji papieża o sprowadzeniu ikony do Rzymu na inaugurację Jubileuszu. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego udaliśmy się do jarosławskiej kolegiaty.

Przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej czczonej jako Królowa Rodzin sprawowaliśmy dziękczynną Eucharystię. Ks. Marian Bocho, proboszcz kolegiaty, zachęcił nas do ciągłego powierzania naszych rodzin opiece Maryi. Następnym miejscem, które odwiedziliśmy było opactwo sióstr benedyktynek. Gościnnie przyjęci przez siostry, modliliśmy się o postawę miłosierdzia w naszym życiu przez wstawiennictwo św. Mikołaja, patrona kościoła opackiego, i przez wstawiennictwo służebnicy Bożej Anny Jenke, która w szczególny sposób odznaczała się pełnieniem dzieł miłosierdzia.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki był Przemyśl. W bazylice archikatedralnej prosiliśmy o orędownictwo Maryję, czczoną w figurze Matki Bożej Jackowej, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Balickiego, gorliwego szafarza Bożego miłosierdzia w konfesjonale. Listopadowym akcentem była modlitwa o Boże miłosierdzie, dla pochowanych w krypcie, biskupów przemyskich. Pielgrzymkę wieńczyło zwiadzanie Muzeum Diecezjalnego. Zgromadzone tam eksponaty są świadectwem wiary naszych przodków. Miło było zauważyć, że sporo z nich pochodziło z naszego regionu. Wdzięczni byliśmy s. Florianie, która barwnie i z pasją zapoznała nas ze zbiorami.

Celem naszej pielgrzymki było podziękowanie za łaski otrzymane w Roku Jubileuszowym, ale także pobudzenie nas, abyśmy na wzór Maryi, Matki Miłosierdzia, trwali zanurzeniw miłosierdziu Bożym.

Ks. Marek Szteliga

20161112_15520211275