Newsy

Pomoc Potrzebującym

Wpisany przez Admin

jaslo_ch_krol1Dnia 3 listopada tego roku, w parafii Chrystusa Króla w Jaśle, w godzinach wieczornych, miało miejsce czuwanie modlitewne pt. „Pomoc Potrzebującym”. Duszpasterze parafii wraz z młodzieżą związaną z duszpasterstwem parafialnym przygotowali ciekawą formę modlitwy za zmarłych. Rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu i przywołaniem Ducha Świętego. Po tym nastąpiło odczytanie wizji dróg prowadzących do piekła i nieba oraz samego piekła, czyśćca i nieba wg św. siostry Faustyny Kowalskiej, które to są zapisane w Jej „Dzienniczku”. Następnie zostały odczytane imiona Zmarłych podanych w „modlitwie wypominkowej”. Po czym odczytaliśmy Ewangelię o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W dalszej części został powiedziany krótki komentarz do tej Ewangelii i zaśpiewana radośnie pieśń „ Zwycięzca śmierci”.
Po błogosławieństwie zostało zgaszone światło na całym kościele, a następnie od świeczki, która była na Tabernakulum, został zapalony paschał postawiony wcześniej przed głównym wyjściem z kościoła. W komentarzu zostało zaznaczone, że to właśnie światło paschału jest w liturgii Wigilii Paschalnej pierwszą oznaką, że Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć i szatana! Tak też i wtedy dla tych uczestników tej modlitwy, światło tego paschału również oznacza zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i z tą dobra nowiną każdy odszedł na groby swoich bliskich w znaku płonącej małej świeczki, zapalonej wcześniej od tego paschału – równocześnie znaku doświadczenia Chrystusa zmartwychwstałego! jaslo_chr_krol3 Należy dodać, że licznie zgromadzeni parafianie, z radością i zapaloną świeczką mogli w tym dniu zyskać odpust zupełny za dusze zmarłych, które to bardzo tej modlitwy potrzebują.

Ks. Krzysztof Kalamaszek