Galeria 2016 Newsy

Rekolekcje z ks. Johnem Bashoborą

Blisko 3 tysiące wiernych, prawie 50 kapłanów na czele z bp Janem Wątrobą, ponad 70 wolontariuszy oraz ks. John Baptist Bashobora, zgromadzeni w jednym miejscu uwielbiali Pana Boga podczas rekolekcji charyzmatycznych pod hasłem: „Życiodajne Słowo”.
Rekolekcje odbyły się w dniach 7-8 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce. Poprowadził je znany na całym świecie kapłan pochodzący z diecezji Mbarara w Ugandzie ks. John Bashobora.

Ks. Bashobora rozpoczął dwudniowe rekolekcje przywołując słowa z Księgi Ezechiela z 36 rozdziału: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali” (Ez 36, 26-27). „To słowo jest żywe także i dzisiaj! Nasz Bóg wczoraj, dzisiaj i na wieki, mówi do całej rzeszy ludzi: «dam wam nowe serce i nowego ducha…». Bóg mówi do narodów, do tego świata, do mnie i do Ciebie. Bóg daje nam słowo nadziei… w czasie, w którym panuje kultura śmierci. Gdzie świat jest zdesperowany i pełen lęku, gdzie ludzie boją się siebie nawzajem Bóg mówi do tego świata” – przekonywał rekolekcjonista.
Wśród tematów, które podejmował ks. Bashobora pojawiły się m.in. miłość Boga do człowieka, dary i owoce Ducha Świętego, zbawcze dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa, świadomość wiary chrześcijanina, doświadczenie grzechu i próba radzenia sobie z nim, rodzina chrześcijańska, budowanie królestwa Bożego, modlitwa uzdrowienia.

„Niektórzy ludzie wierzą w drzewa. Nie wierzą w Boga, ale idą przywitać się z drzewem i obejmują drzewo, żeby ono dało im energię. Podchodzą do drzewa, żeby od drzewa wziąć energię i przytulają się do niego” – mówił ks. Bashobora zadając pytanie odpowiadał: „Dlaczego? Ponieważ nie otrzymują prawdziwej miłości od istot ludzkich, w które jest wlana prawdziwa miłość Boża. W Biblii jest napisane, że istota ludzka została stworzona z prochu ziemi, a potem Bóg dał jej Ducha Świętego… Droga siostro, drogi bracie, czy wierzysz W Boga? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz, że On narodził się z Dziewicy Maryi mocą Ducha Świętego? Czy wierzysz w świętość Kościoła? A więc, czy chcesz być święty i czysty? Kiedy będziesz czysty, kiedy wszyscy będziemy czyści, wszyscy jako Ciało Jezusa Chrystusa staniemy się nieskazitelnymi”.

Ks. John Bashobora mówiąc o modlitwie uzdrawiania podkreślał: „Mamy taką tendencję, że nasze oczy chcemy utkwić w ludziach, którzy modlą się o nasze uzdrowienie. Zapominamy patrzeć na Boga, który posługuje się tylko tą osobą, by uzdrawiać. Musimy modlić się w każdej sytuacji, cały czas musimy iść do Boga, przyprowadzać wszystkich i wszystko na spotkanie z Bogiem. Trzeba nam znajdować Go w naszym domu. Tam, gdzie jesteśmy, mamy modlić się i mówić Bogu o swojej rodzinie i o swojej sytuacji. A Bóg będzie odpowiadał”.

Zarówno w pierwszym dniu rekolekcji jak i w drugim uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. Po Eucharystii odbyła się adoracja Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie połączona z modlitwą o uzdrowienie.

W trakcie trwania rekolekcji odbywała się całodzienna cicha adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania w specjalnie przygotowanej do tego sali.

9 listopada 2016 r. ks. John Bashobora odwiedził także dwie rzeszowskie parafie, w których wygłosił konferencje i sprawował Mszę św. Przed południem spotkał się z młodzieżą w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej. W trakcie spotkanie zachęcał młodzież, aby swoje życie oddała Jezusowi, by walczyła o swoją świętość i wolność od zniewoleń. W spotkaniu wzięła udział młodzież akademicka oraz uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

Po południu ks. Bashobora spotkał się z wiernymi z par. Świętej Rodziny w Rzeszowie. Organizatorem rekolekcji była par. Świętej Rodziny w Rzeszowie przy współpracy ze wspólnotą ewangelizacyjno– charyzmatyczną „Magnalia Dei” działającą przy par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Odnową w Duchu Świętym „Animus” z par. Świętej Rodziny w Rzeszowie. Oprawę wokalno-instrumentalną podczas rekolekcji poprowadziła Wspólnota Wieczory Uwielbienia działająca przy par. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Tekst i fot. ks. Krzysztof Cieśla