Newsy

Rok 2017 Rokiem Matki Bożej Częstochowskiej

Wpisany przez Admin

,,Radujemy się więc, że Maryja z Nazaretu jest tak wysoko wyniesiona, że jest Bogurodzicą, Matką Boga-Człowieka, ale radujmy się też, że Ona jest naszą Matką i to z woli Jezusa Chrystusa. Jest też Matką i Królową naszego Narodu, bo jest Matką Kościoła, Matką wszystkich dzieci Bożych. Jest więc i Polski Matką i Królową. Wiele narodów przypisuje jej szczególną opiekę i patronat nad swoimi dziećmi, a więc i my mamy prawo nazywać Maryję Królową Polski. Tym bardziej, że jak mówi modlitwa liturgiczna, “jest Ona dana ku obronie Narodu Polskiego”. Poprzez Jej przyczynę – jako Matki i Królowej – błagamy, aby na ziemi naszej zachowana była nienaruszalność religii i bezpieczeństwo Ojczyzny. Im bardziej uszanowana będzie nienaruszalność religii, tym większą mamy pewność, że wszyscy będziemy żyli w pokoju Bożym na ziemi.’’ – Kardynał Stefan Wyszyński

W listopadzie 2016 roku, Senat RP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej. Uchwała ta przypomina nam, iż 8 września 2017 roku przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu, na którym widnieje jeden z najpiękniejszych wizerunków Maryjnych.

Podczas 29. posiedzenia, Senatorowie RP wyrazili wielkie przekonanie, że Rok Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej „będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa, w szczególności dla młodego pokolenia”.

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze od wielu lat słynie z łask i cudów, którymi Pan Bóg hojnie obdarza ludzi za przyczyną Maryi – Królowej Polski. Ludzie pielgrzymują przed Jej święte oblicze z różnych zakątków naszego kraju i świata. Niech zatem Nowy 2017 Rok, w sposób szczególny kieruje nasze myśli i serca w stronę Najświętszej Maryi Panny, kochającą nade wszystko każdego człowieka. Dziękujmy Polskiej Królowej za obecność i opiekę. Swymi prośbami otoczmy prześladowanych, ubogich, cierpiących i samotnych, by Najświętsza Maryja Panna, Swą matczyną miłością jaką darzyła Jezusa Chrystusa, raczyła objąć wszystkich także całą ludzkość.

Fot. N.J

Natalia Janowiec