Komunikaty Kurii

Komunikaty Kurii na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2017 r.

Wpisany przez Admin

1. W piątek, 6 stycznia 2014 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego, rocznica konsekracji Biskupa Kazimierza Górnego i Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Zachęcamy do modlitwy w ich intencji. Msza św. w Katedrze w ich intencji o godz. 17.00.

2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2017 r. o odbędzie się Orszak Trzech Króli. Orszak wyruszy z parkingu przy Hali na Podpromiu o godz. 12.00, po modlitwie Anioł Pański, i przejdzie ulicami miasta do Rynku. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w Orszak i do udziału we Mszy św. w swoich parafiach.

3. Spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie obędzie się w sobotę 7 stycznia 2017 r. w Tarnowcu (dla rejonu jasielsko-gorlickiego) – rozpoczęcie Eucharystią o godzinie 14.00 oraz w niedzielę 8 stycznia 2017 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie (dla rejonu rzeszowskiego) – rozpoczęcie o godz. 10.00. Prosimy o przekazanie zaproszenia członkom Stowarzyszenia oraz zachętę do udziału w tym wydarzeniu.

4. Referat Misyjny przypomina, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) składka w całości przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny. Jest to również Misyjny Dzień Dzieci (Kolędnicy Misyjni) – ofiary z kolędowania dzieci przeznaczone są dla dzieci z Tajlandii. Ofiary z obu składek wpłacamy w Referacie Misyjnym lub na konto: 39 1020 4391 0000 6802 0002 5049.

5. Jak co roku zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie do Kurii w terminie do
16 stycznia 2017 r. danych statystycznych z parafii za rok 2016 według załączonego formularza. Formularz przesyłamy także drogą elektroniczną. Można go odesłać tą samą drogą: kuria@rzeszow.opoka.org.pl.

6. W nawiązaniu do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przesyłamy księżom informację dotyczącą ogłoszeń, które zawierają dane osobowe, m.in. zapowiedzi, plan wizyty duszpasterskiej (kolędy), i inne.