Inne kalendaria

Spotkania formacyjne dla Sióstr zakonnych w 2016/2017 r.

Wpisany przez Admin

Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata napisał: „Zycie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości Ludu Bożego ” (VC 3).

Szczególne miejsce życia konsekrowanego w Kościele zobowiązuje do kształtowania osób i wspólnot życia konsekrowanego, aby w nich i przez ich posługę Kościół mógł realizować misję, jaką powierzył mu Chrystus. Zatem konieczna jest stała formacja osób i wspólnot.

W Diecezji Rzeszowskiej służą temu spotkania formacyjne dla Sióstr zakonnych, które odbywają się w poniedziałek po II niedzieli miesiąca u Ojców Bernardynów w Rzeszowie i w Domu Parafialnym przy jasielskiej Farze.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 12.12.2016 r., o godz. 9.00 w Rzeszowie, o 15.00 w Jaśle. Kolejne odbędą się w następujących terminach: 9.01.2017, 13.03.2017, 10.04.2017, 15.05.2017, 12.06.2017 r.

Zapraszam Siostry do uczestnictwa i łączę serdeczne pozdrowienia adwentowe.

Ks. dr Stanisław Kamiński

Wikariusz Biskupi ds. zakonnych