Newsy

Spotkanie opłatkowe w Kolbuszowej

Spotkanie opłatkowe dla grup młodzieżowych w parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

  Tradycja wigilijnego opłatka uzmysławia nam jak bardzo zwyczaje panujące w naszym kraju złączone są z tradycją chrześcijańską i historią naszego narodu. Łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń jest wyrazem naszej jedności i miłości. Stąd też tak wiele jest w naszych parafiach spotkań opłatkowych różnego rodzaju grup duszpasterskich, które pragną przed Świętami Bożego Narodzenia życzyć sobie wielu łask od Bożej Dzieciny.

Dnia 21 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Kolbuszowej odbyło się spotkanie opłatkowe dla grup młodzieżowych posługujących w parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.  Na spotkanie przybyło ponad 100 osób zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ruchu Światło Życie i Liturgicznej Służbie Ołtarza..

Spotkanie rozpoczęła Msza święta w Kolbuszowskiej Kolegiacie, po której młodzi parafianie udali się na sale w MDK-u. Tam odczytano perykopę z Ewangelii według św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa i odmówiono wspólną modlitwą. Po życzeniach złożonych przez Proboszcza Parafii Ks. Lucjana Szumierza wszyscy przełamali się opłatkiem.

Następnie miał miejsce posiłek. Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw,  przygotowanych przez uczestników spotkania i ich rodziny. Na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewano Błogosławieństwo Aaronowe.

Dobrze, że w naszych parafiach podtrzymuje się tradycje spotkań opłatkowych, bo one przypominają nam o drugim człowieku, żyjącym nieraz bardzo blisko, a na co dzień niedostrzeganym.  Dobrze też, że te tradycje wpajane są także młodym ludziom, bo oni są przyszłością Kościoła.

Spotkanie to pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.

Ks. Paweł Liszka

Zdjęcia: Paweł Pastuła