Galeria 2016 Newsy

Spotkanie świąteczne z siostrami zakonnymi

W piątek, 23 grudnia o godz. 12.00 w sali spotkań kurii zgromadziły się siostry zakonne, wdowy konsekrowane i ojcowie zakonny na spotkaniu opłatkowe z księżmi biskupami i pracownikami kurii. Na początek uczestnicy podęli wspólną modlitwę pod przewodnictwem ks. Stanisława Kamińskiego, wikariusza biskupiego ds. zakonnych, wysłuchali tekstu Ewangelii wg św. Łukasza o Bożym Narodzeniu oraz zaśpiewali kolędę: “Wśród nocnej ciszy”.

Następnie przedstawicielki sióstr złożyły obecnym biskupom życzenia świąteczne, a biskupowi rzeszowskiemu Janowi Wątrobie także życzenia imieninowe. Następnie biskup rzeszowski poświęcił opłatki i złożył wszystkim uczestnikom spotykania życzenia świąteczne. Po życzeniach wszyscy złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

Ks. JB