Galeria 2016 Newsy

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia, to dla Bazyliki Mniejszej w Gorlicach i wiernych parafii święto patronalne, w które wpisuje się 300 – letnia tradycja „Maryjek”. W tym dniu w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup Marian Rojek, uczestniczyła również ponad czterdziestoosobowa grupa tzw. Maryjek.

W XVIII wieku na Podkarpaciu panowała epidemii dżumy. W czasie jej trwania w Bieczu ludność wymarła niemal całkowicie, ale Gorlice zostały cudownie ocalone. Jak mówi legenda, właścicielka gorlickiego dworu miała sen, w którym otrzymała pouczenie, że dżuma ustąpi, jeżeli dziewczęta, które na chrzcie świętym otrzymały imię Maria – na cześć Matki Najświętszej, obejdą granice grodu, błagając Boga o uratowanie miasta i śpiewając pieśni na cześć Matki Bożej. Pani dworu zebrała dziewczęta, które po spowiedzi i Komunii świętej ubrane w białe szaty oraz welony, z kagankami w ręku wyruszyły w procesji pokutnej. Zakończyły ją Kobylance u stóp słynącego cudami obrazu Jezusa Ukrzyżowanego. Pan Jezus pełen miłosierdzia przyjął ofiarę. A zaraza niebawem w Gorlicach ustała. Wydarzenie to i wdzięczność Dobremu Bogu za uratowanie miasta przetrwało w pamięci gorliczan 300 lat. Na pamiątkę tamtego cudu parafianie każdego roku 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, organizują procesję „Maryjek”.

Dowody na pielęgnowanie tradycji „Maryjek” znajdziemy w kronikach parafialnych. Zapisy informują jednak, że różne losy Polski nie zawsze sprzyjały podtrzymywaniu tej pięknej tradycji, gdyż pojawia się tam data wznowienia działalności „Maryjek”: „Z okazji Roku Maryjnego (1953-1954) wskrzeszono tradycje «Maryjek» (…). Bp Karol Pękala – sufragan tarnowski przyjechał 8 grudnia 1954 na święto «Maryjek». Celebrował Sumę pontyfikalną”.  W 1970 decyzją ks. Bronisława Ryby, ówczesnego proboszcza, opiekę nad „Maryjkami” przejęły z rąk dostojnych pań z miasta Siostry Felicjanki. W tym roku udoskonalono także niemal zakonny strój „Maryjek”. Obecnie opiekę duchową i dzieło to kontynuuje Ksiądz Prałat Stanisław Górski. „Maryjki” zaś spotykają się w każdą środę o godzinie 16.30 w Domu Katechetycznym na wspólnej modlitwie i zabawie. Uczestniczą również w Nowennie ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w październiku dziewczynki prowadzą Różaniec, w grudniu przygotowują Jasełka. Eucharystia w III niedzielę miesiąca jest ich dyżurem liturgicznym. Obecnie opiekunem grup jest Siostra Ewangelina  – przełożona Sióstr Felicjanek.

Maryjki, to dziewczęta – obecnie uczennice gimnazjów ubrane w białe suknie
i niebieskie welony. Biorą udział w uroczystej liturgii, śpiewając specjalny hymn dziękczynienia Maryi Niepokalanej. W dłoniach trzymają płonące lampy  symbol ofiarnej miłości Panu Boga. Matka Boża Niepokalana od 27 czerwca 2015 roku czczona jest jako Patronka Miasta Gorlice. Tradycyjnie na zakończenie Mszy Świętej Ks. Biskup Marian Rojek zawierzył wszystkich mieszkańców miasta Maryi Niepokalanej.

Ks. Andrzej Tokarz