Newsy

„Człowiek w świecie wartości” – zaproszenie na konferencję

Wpisany przez Tomasz Nowak

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie, Międzynarodowe Centrum Dialogu „Dekalog” – Stowarzyszenie w Rzeszowie, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – Odział Okręgowy w Rzeszowie zapraszają na

konferencję naukową

„Człowiek w świecie wartości”

która odbędzie się

21 lutego 2017 r.

w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Program:

 8.00 Msza św. – Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie

9.00 Rejestracja uczestników

9.30 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników

9.45 Człowiek – wielość spojrzeń – dr Rafał Czupryk /Uniwersytet Rzeszowski/

10.15 Wartości w życiu człowieka – prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek /Uniwersytet Rzeszowski/

10.45 Język ojczysty jako wartość – prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg /Uniwersytet Rzeszowski/

11.15 Przerwa kawowa

11.30 Panel dyskusyjny: Kryteria i hierarchia wartości w życiu osobistym i zawodowym

Prowadzący: mgr Adam Kawałek /PCEN Rzeszów/

Uczestnicy:

lek. med. Karolina Faber /Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie/

lek. med. Marcin Faber /Kliniczny Szpital nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie/

dr Piotr Wisz /Uniwersytet Rzeszowski/

dr Stanisław Kusiak /PCEN Rzeszów/

mgr Anna Leśniewska /Polskie Radio Rzeszów/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Prosimy o zgłoszenie obecności do dnia 17.02.2017r. (piątek): e-mail: akawalek@pcen.pl lub telefonicznie 17 853 40 97 w. 34

Patronat honorowy: J. E. Ks. Bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej; Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki; Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego; Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty; Rycerze Kolumba – Rada 15268 Rzeszów.

 

 

Szanowni Państwo

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017, znajduje się pedagogiczne wskazanie: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Pytając: Jak wychowywać? zastanawiamy się jak uczynić to dobrze, jak przekazać to, co najlepsze i w życiu najwartościowsze. Chcąc wychowywać nie możemy pominąć wartości: życiowych drogowskazów, określonych standardów ludzkich myśli i zachowań, które definiują tożsamość człowieka i umożliwiają jego integralny rozwój. Odkryć sens wychowania, to przyjąć za pewnik, że jest to najlepsza inwestycja w człowieka. Bez wartości, nie można kształtować postaw. Człowiek gubi wówczas samego siebie, a w konsekwencji nie wie, kim tak naprawdę jest.

Kierując się ministerialną podpowiedzią, wiele środowisk ukierunkowało swą działalność na pilną potrzebę wychowania. Jedną z inicjatyw jest konferencja naukowa organizowana w Rzeszowie pod hasłem: „Człowiek w świecie wartości”. Akademickiej refleksji, towarzyszą praktyczne przykłady kierowania się chrześcijańskim systemem wartości w życiu osobistym i zawodowym. Całość służy wsparciu pedagogicznych działań na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska wychowawczego wśród młodzieży z terenu Województwa Podkarpackiego.

Do kogo skierowana jest konferencja? Do rodziców; nauczycieli, katechetów i wychowawców, studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży, wychowania i rodziny.

Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

 Organizatorzy