Galerie 2017 Newsy

Modlitwa o jedność Kościoła w Rzeszowie

Historia pokazała, że jedność Kościoła może być zerwana, a dar jedności jest kruchy – mówił ks. Paweł Pietrusiak podczas diecezjalnych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele św. Krzyża w Rzeszowie 21 stycznia 2017 r.

Eucharystii o godz. 18.30 przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyło czterech kapłanów: ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Paweł Pietrusiak – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ks. Jan Kulig – ojciec duchowny WSD w Rzeszowie i ks. Władysław Jagustyn – proboszcz parafii św. Krzyża.

W homilii ks. Paweł Pietrusiak – odpowiedzialny w diecezji rzeszowskiej za duszpasterstwo ekumeniczne – przypomniał ponad stuletnią historię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zwrócił uwagę, że jedność chrześcijan jest zasadniczym kryterium wiarygodności Ewangelii. Jeśli między wyznawcami Jezusa Chrystusa będzie jedność i miłość, łatwiej będzie uwierzyć światu, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. W nawiązaniu do wypadającej w 2017 r. pięćsetnej rocznicy reformacji zwrócił uwagę, że to smutna data związana z podziałem Kościoła. Historia Kościoła pokazała, że jedność Kościoła może być zerwana, a dar jedności jest kruchy. U źródeł podziału stoi grzech. Homilista przywołał słowa Orygenesa, który utożsamiał grzech z wielością, podziałem i niezgodą. Drogą, na której trzeba szukać jedności jest najpierw nasze osobiste nawrócenie i przemiana. Ksiądz Pietrusiak zakończył homilię fragmentem modlitwy z Kanonu Rzymskiego: …Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.

Oprawę muzyczną Mszy św. uświetniła schola kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Msza św. była transmitowana przez Katolickie Radio Via.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest cyklicznym świętem ekumenizmu od 1908 r. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.  Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw są słowa: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20). W tym roku materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

W Rzeszowie działają dwa kościoły należące do Polskiej Rady Ekumenicznej: Kościół Chrześcijan Baptystów i Kościół Prawosławny. Parafia prawosławna pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskich do Bari przy ul. Ceinistej w Rzeszowie została erygowana w 2009 r. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajduje się przy Alei Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Do Polskiej Rady Ekumenicznej nie należą działające w Rzeszowie: Kościół Zielonoświątkowy (zbór „Emaus” przy ul. J. Dąbrowskiego) i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (zbór przy ul. ks. J. Twardowskiego). (tn)

Zdjęcia – tn