Galerie 2017 Newsy

Księża na rekolekcjach w Ziemi Świętej

Wpisany przez Tomasz Nowak

Ziemia umiłowana przez Pana Boga, ziemia na której zrodziła się Ewangelia, piąta Ewangelia – mowa oczywiście o Ziemi Świętej. Właśnie w to miejsce, w dniach od 21 do 28 stycznia br., udali się w dziękczynnej pielgrzymce kapłani Diecezji Rzeszowskiej, którzy w tym roku obchodzić będą jubileusz dziesięciolecia święceń kapłańskich.

Dla większości z nich była to pierwsza pielgrzymka śladami Chrystusa po Ziemi Świętej. Ksiądz Piotr Anioł wspomina: „To były piękne rekolekcje. Po raz pierwszy byłem w Ziemi Świętej więc czerpałem z każdego dnia, każdej konferencji pełnymi garściami. Być i widzieć te miejsca, gdzie żył i działał Jezus, to niezapomniane przeżycie, które przełoży się na lepsze zrozumienie Bożego Słowa…”

Kapłani zgodnie podkreślali, że był to dla nich wątkowy czas, połączony z chwilami zadumy i refleksji, ale nade wszystko czas modlitwy. „Po ziemskiej ojczyźnie Jezusa oprowadzał nas ks. Wojciech Radomski, a naszym przewodnikiem po Ziemi Świętej była Biblia” – przyznaje ks. Krzysztof Stawarz dodając: „Pielgrzymowaliśmy po Ziemi Słowa, w której narodziły się i wypełniły największe tajemnice naszej wiary w osobie Jezusa Chrystusa. Był to czas zaczerpnięcia u źródeł i odczytania Ewangelii w niepowtarzany sposób”. Ksiądz Łukasz Mariuszyc tak wspomina swoje spotkania z ziemią Zbawiciela: „Każda pielgrzymka to dla mnie szczególne doświadczenie bliskości Jezusa, a Ziemia Święta do namacalne doświadczenie Jego życia, śmierci i Zmartwychwstania. Każdy z nas Księży przybywających tutaj doświadcza szczególnej Bożej łaski i obecności. Jak Abraham – ojciec wiary przechodziłem poprzez moje wyobrażenia wiary i miejsc świętych do rzeczywistości. Pielgrzymując odkrywałem na nowo ślady i miejsca Jego narodzin, wędrówek, nauczania, okrutnej męki, śmierci i Zmartwychwstania. Poprzez: Górę Karmel, Nazaret, Betlejem, Jezioro Galilejskie, Kafarnaum, Betanię, bazylikę Getsemani, Kalwarię, Wieczernik, Pustynię Judzką, Górę Tabor i Górę Ośmiu Błogosławieństw prosiłem Boga o głęboką wiarę i odkrycie na nowo prawd z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosiłem o umocnienie w kapłańskiej posłudze (…)”.

Centrum każdego dnia pielgrzymki stanowiła Eucharystia. Księża sprawowali Najświętszą Ofiarę m.in. na Golgocie, w Grobie Pańskim, w Grocie św. Józefa znajdującej się pod Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem, na Górze Tabor oraz na Górze Błogosławieństw. Każdego dnia podczas wspólnej Liturgii Godzin kapłani polecali Panu Bogu całą Diecezję Rzeszowską świętującą w tym roku jubileusz 25-lecia powstania, a także swoje wspólnoty parafialne, w których pracują. Modlitwą otaczali również swoje rodziny, w których dojrzewało powołanie do służby Bożej w życiu kapłańskim.

ks. Krzysztof Cieśla

fot. ks. Grzegorz Złotek