Galerie 2017 Newsy

Ewangelia dla dorosłych w Słocinie

Duszpasterze na różnych poziomach szukają jak najlepszych sposobów dotarcia z Ewangelią do dorosłych. Jedną z okazji do katechez dorosłych są sakramenty, począwszy od sakramentu małżeństwa. Taką okazją jest także pierwsza Komunia święta dzieci.

Ciekawą propozycję katechezy dla rodziców dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej zaproponowała parafia św. Rocha na Osiedlu Słocina w Rzeszowie. W  miejsce dotychczasowych krótkich spotkań, w sobotę 18 lutego 2017 r., zaproponowano rodzicom i dzieciom udział w dniu skupienia.

Dzień skupienia odbywał się w dwóch miejsca jednocześnie. W małej auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara przy ul. Witolda w Rzeszowie spotkali się rodzice, natomiast w auli św. Jana Pawła II w Domu Parafialnym – dzieci.

Spotkanie dla rodziców prowadził ks. Daniel Drozd – dyrektor Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie. W pierwszej kolejności głos zabrał ks. Stanisław Tarnawski – proboszcz parafii św. Rocha. Ponadto rodzice wysłuchali dwóch wykładów: ks. Jan Kobak – diecezjalny duszpasterz rodzin – wygłosił wykład pt. „Małżeństwo i rodzicielstwo w świetle słowa Bożego”. Z kolei ks. Tomasz Nowak – wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie – mówił o komunikacji w rodzinie.

Między wykładami, w czasie na kawę i herbatę, była okazja do rozmów między uczestnikami dnia skupienia.

W tym samym czasie w auli św. Jana Pawła II Domu Parafialnego dzieci wysłuchały katechezy ks. Rafała Flaka – doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oprócz katechezy, ks. Flak razem z wikariuszami parafii św. Rocha – ks. Łukaszem Leśniakiem i ks. Marcinem Olszewskim oraz animatorami, prowadzili gry i zabawy ewangelizacyjne.

Rodzicie i dzieci spotkali się dopiero po obiedzie. O godz. 14.00 w kościele św. Rocha razem uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym.

W niedzielę, 19 lutego, dzieci i rodzice będą uczestniczyć w Mszy św. w kościele św. Rocha o godz. 14.00. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Rafał Flak. (tn)

Zdjęcia – tn