Galerie 2017 Newsy

Folcik, Słowik, Dominowie… Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie

19 lutego 1981 r. w dawnym Domu Kolejarza w Rzeszowie przedstawiciele Komisji Rządowej podpisali porozumienie z przedstawicielami Komitetu Strajkowego, działającego w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 19 lutego br., w 36. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w katedrze rzeszowskiej o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św., której będzie przewodniczył bp Kazimierz Górny.

ROLNICY, SOLIDARNOŚĆ I DUCHOWIEŃSTWO

Porozumienia były rezultatem strajków, które rozpoczęły się 29 grudnia 1980 r. okupacją budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. Gdy milicja siłą usunęła protestujących, strajkujący przenieśli się do Rzeszowa. 5 stycznia grupa ok. 40 rolników dołączyła do strajku działaczy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w budynku Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie (dawny Dom Kolejarza). Działacze chłopscy z czasem stali się głównymi uczestnikami akcji, a podstawowym postulatem rejestracja „Solidarności” Wiejskiej. Strajkujących wspierało duchowieństwo z ówczesnym biskupem przemyskim Ignacym Tokarczukiem. W strajku okupacyjnym w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych posługę duszpasterską pełniło 38 księży (dane na podstawie książki Dariusza Iwaneczki pt. „Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-89”).

ZDJĘCIE Z WAŁĘSĄ

Ze strajkującymi w Domu Kolejarza dwukrotnie spotkał się Lech Wałęsa (m.in. 27 stycznia 1981 r.). Prezentowane zdjęcie przedstawia głównie księży z parafii farnej i parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie w towarzystwie Lecha Wałęsy w dawnym Domu Kolejarza.

Od lewej w górnym rzędzie: Stanisław Środoń – w 1981 r. pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czudcu, obecnie jest rencistą, mieszka w Nowej Wsi Czudeckiej, ks. Jan Nigborowicz – na zdjęciu jako wikariusz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, obecnie proboszcz parafii Wszystkich Świętych we Wrocance k. Miejsca Piastowego (archidiecezja przemyska), ks. Stanisław Słowik – na zdjęciu jako wikariusz parafii farnej w Rzeszowie, obecnie dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Kazimierz Florek – na zdjęciu jako wikariusz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, zmarł 25 czerwca 2013 r. jako proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Kalnikowie (archidiecezja przemyska), Zofia Flig – na zdjęciu jako członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Obwodowym Urzędzie Pocztowym i Telekomunikacyjnym w Rzeszowie, zmarła 7 października 2016 r., Lech Wałęsa – na zdjęciu jako przewodniczący NSZZ „Solidarność”, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 do 1995 r., ks. Czesław Bednarz – na zdjęciu jako wikariusz parafii farnej w Rzeszowie, zmarł 14 października 2012 r. jako proboszcz parafii św. Stanisława – Biskupa i Męczennika w Modliborzycach (diecezja sandomierska), ks. Adam Kot – na zdjęciu jako wikariusz parafii farnej w Rzeszowie. Przeszedł na emeryturę jako proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ostrowie k. Radymna (archidiecezja przemyska). W dolnym rzędzie: ks. Ireneusz Folcik – na zdjęciu jako duszpasterz akademicki DA Wieczernik przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, przeszedł na emeryturę jako proboszcz parafii św. Józefa w Rzeszowie, ks. Bronisław Domino – na zdjęciu jako proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej, zmarł 22 marca 2009 r. jako emerytowany proboszcz tej parafii, ks. Antoni Domino – na zdjęciu jako proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Babicy, przeszedł na emeryturę jako administrator parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej.

WOTUM WDZIĘCZNOŚCI – KRZYŻ

Informacje na temat osób na zdjęciu zawdzięczam ks. Stanisławowi Słowikowi. Nie mógł tylko rozstrzygnąć, który z braci bliźniaków Dominów to Bronisław, a który Antoni. W rozmowie telefonicznej ks. Antoni Domino (obecnie mieszka w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie), powiedział, że zwykle był bardziej uśmiechnięty niż Bronisław.

Ksiądz Słowik podczas rozmowy przypomniał, że Zofia Flig była inicjatorką przygotowania wotum w postaci drewnianego krzyża jako dziękczynienie za pomyślne zakończenie strajku. Krzyż, przygotowany przez młodych rolników z Lubeni, Straszydla i Siedlisk, został uroczyście przeniesiony z Domu Kolejarza do kościoła farnego, gdzie odprawiono Mszę św. dziękczynną. Obecnie krzyż ten jest wykorzystywany przy okazji rocznic Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, a także podczas Drogi Krzyżowej ulicami Rzeszowa odprawianej co roku w pierwszy piątek Wielkiego Postu począwszy od krzyża dedykowanego Ofiarom Komunizmu na Placu Śreniawitów.

ks. Tomasz Nowak

Obok zdjęcia ze strajku, fotografie przedstawiają: obecny wygląd dawnego Domu Kolejarza, tablicę pamiątkową Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich na ścianie frontowej dawnego Domu Kolejarza oraz tablicę „Solidarności” na południowej ścianie kościoła farnego w Rzeszowie. Zdjęcia – tn

Ps. Proszę o kontakt osoby, które mogą pomóc ustalić autora fotografii (t.nowak@radiovia.com.pl).