Galerie 2017 Newsy

Muzycy kościelni u Jasnogórskiej Pani

VIII Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę – 18.02.2017 rok

W dniu 18.02.2017 roku, odbyła się VIII Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest przez o. Nikodema Kilnara, krajowego duszpasterza muzyków kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski oraz Duszpasterstwo Muzyków Kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Caecilianum i Polską Federację Pueri Cantores. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Idźcie i głoście”, wpisała się również w obchody 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W tym roku pielgrzymka dla muzyków kościelnych z diecezji rzeszowskiej miała wyjątkowy charakter, ponieważ byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie śpiewów podczas nabożeństwa pokutnego, Mszy świętej oraz koncertu. W pielgrzymce wzięli udział słuchacze i nauczyciele Diecezjalnego Studium Organistowskiego, do których dołączyli także organiści – absolwenci studium oraz chór „Młody Duch i Przyjaciele”.

Nabożeństwo pokutne było prowadzone przez o. Nikodema Kilnara, który wygłosił również homilię. Uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Chór Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie, pod dyrekcją mgr Marcina Lorenca, prowadził wszystkie śpiewy. Po nabożeństwie pokutnym ks. dr Lucjana Dyka, wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, wygłosił wykład pt.: „Po co muzyka?” Ks. dr L. Dyka przedstawił wypowiedzi filozofów, muzyków i świętych, którzy na przestrzeni wieków próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Punktem centralnym wydarzenia była Msza Święta sprawowana w Bazylice Jasnogórskiej. Liturgii przewodniczył ks. Bp Stefan Cichy, długoletni przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki kościelnej, a homilię wygłosił ks. Bp Piotr Greger, Biskup Pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, a obecnie przewodniczący tejże komisji. W homilii ks. Biskup, rozważając perykopę o przemienieniu Pana Jezusa, mówił o nieustannym poszukiwaniu oblicza Chrystusa. Pytał, jakie jest przesłanie płynące z tej sceny ewangelicznej dla tych, którzy są zaangażowani w obszarze muzyki kościelnej? Ten rodzaj muzyki ma być wyrazem modlitwy. Św. Jan Paweł II przypominał, że jest ona czasem trwania i wpatrywania się w oblicze Jezusa. Trzeba wyjść na górę, tak jak uczniowie, stanąć w klimacie modlitewnego dialogu i wykazać pragnienie służby przez posłuszeństwo głosowi Boga Ojca. Na zakończenie Mszy Świętej został odmówiony akt zawierzenia muzyków kościelnych Matce Bożej.

Śpiewy podczas liturgii i koncertu zostały przygotowane przez zespół „Młody Duch i Przyjaciele”, pod dyrekcją Dariusza Kosaka. Zespół ten został założony w 1999 r. a w jego skład wchodzą uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie oraz zaprzyjaźnieni chórzyści, muzycy z Rzeszowa i Kraczkowej. Wraz z tym zespołem wystąpił Chór Młodzieżowy z Sokołowa Małopolskiego, prowadzony przez Sebastiana Lesiczkę. Jako solistka wystąpiła Katarzyna Liszcz-Starzec, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale wokalno-aktorskim. Akompaniament organowy, podczas Mszy Świętej i koncertu, wykonał Damian Skowroński z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a pochodzący z Kolbuszowej. Funkcję kantora pełnił Marcin Lorenc.

Koncert był połączony z poezją ojca Cherubina Pająka, zmarłego przed 11-laty. Duchowny przez  długie lata był związany z Rzeszowem i diecezją rzeszowską. Pragnęliśmy w ten sposób przypomnieć jego sylwetkę oraz wyrazić naszą wdzięczność za jego pracę na polu muzyki kościelnej. Ojciec Cherubin był założycielem Diecezjalnego Studium Organistowskiego i jego długoletnim dyrektorem. Podczas koncertu zostały wykonane utwory J.S. Bacha, A. Vivaldiego, M. Frisiny, J. Świdra, J. H. Botora, P. Bębenka, D. Kusza. Wiersze, które przeplatały koncert, pochodziły z trzech tomików poezji i były związane z liturgią oraz muzyką. Usłyszeliśmy je w interpretacji Pana Euzebiusza Sławika, polonisty, pedagoga, wykładowcy kultury języka i retoryki, założyciela Teatru Rapsodycznego przy parafii św. Michała w Rzeszowie. Koncert prowadził ks. dr Andrzej Widak.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie pielgrzymki składamy serdeczne Bóg zapłać!

ks. dr Andrzej Widak