Galerie 2017 Newsy

Obrzęd wybrania w Centrum Katechumenatu

22 lutego 2017 r. w Diecezjalnym Centrum Katechumenatu Dorosłych mieszczącym się w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbył się obrzęd wybrania, podczas którego czworo katechumenów, w obliczu Boga oraz rodzin i przyjaciół, wpisało swoje imiona do tzw. Księgi Wybranych.

Obrzędowi przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Razem z nim modlili się: ks. Wiesław Rafacz – moderator Diecezjalnego Centrum Katechumenatu Dorosłych i ks. Krzysztof Golas – diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Po wysłuchaniu opinii przyszłych rodziców chrzestnych i katechetów, a także potwierdzeniu decyzji ze strony katechumenów, Kościół, przez posługę biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, uznał ich za godnych przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obrzęd wybrania zamknął właściwy katechumenat, a więc czas przygotowania do ukształtowania w sobie mentalności Jezusa Chrystusa.

Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w katechezie mówił na temat grzechu pierwszych rodziców: „Grzech pierworodny to wielki grzech nieposłuszeństwa, to grzech fundamentalny. Bóg oczekiwał od pierwszych rodziców posłuszeństwa, ale człowiek posłuchał diabła, który zasiał nieufność wobec Stwórcy, ten grzech trwa do dziś. Trzeba było kogoś kto przez całkowite posłuszeństwo zgładzi grzech nieposłuszeństwa i tym kimś był Jezus, który pokazał nam środki dzięki, którym możemy pokonać szatana (…) Człowiek wiary musi uczyć się mechanizmów, którymi posługuje się zło, aby móc się im przeciwstawiać.”

Na koniec katechezy bp Wątroba podkreślił, że cała wspólnota i cały Kościół modli się za katechumenów i towarzyszy im duchowo na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentów.

Następnie Biskup Rzeszowski zwrócił się do chrzestnych, prosząc, by dali świadectwo o kandydatach odpowiadając na pytania: Czy wiernie słuchali słowa Bożego, które głosi Kościół? Czy zaczęli służyć Bogu, zachowując przyjęte słowo Boże? Czy włączyli się w braterską wspólnotę i uczestniczyli w modlitwach?

Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi Biskup Ordynariusz zwrócił się do katechumenów, aby wobec Kościoła wyjawili swoje pragnienia przystąpienia do sakramentów wtajemniczenia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Następnie katechumeni wpisali swoje imiona do Księgi Wybranych.

Po zakończonej liturgii wszyscy zebrani zgromadzili się w jednej z sal Domu Diecezjalnego, aby wspólnie świętować to wydarzenie podczas agape.

Monika Ochałek

Zdjęcia: Andrzej Fejklowicz