Newsy

Akcja Katolicka w dekanacie sokołowskim – spotkanie formacyjne

Wpisany przez Tomasz Nowak

11 marca 2017 r. odbyło się spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej z dekanatu Sokołów Małopolski. Miejscem spotkania była sala parafialna przy kościele św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp.

Po przywitaniu wszystkich uczestników przez miejscowego proboszcza – ks. Jana Prucnala, głos zabrał asystent dekanalny Akcji Katolickiej – ks. Jan Krzywiński. Na początku uczestnicy pomodlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Jak wspomniał Ksiądz asystent, ta modlitwa stała się niejako tradycją podczas spotkań Akcji Katolickiej w tym dekanacie. W swoim przemówieniu ks. Krzywiński wyraził wdzięczność Panu Bogu za dar tego spotkania, jak również wszystkim przybyłym członkom parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej za przybycie na wielkopostne spotkanie formacyjne.

Następnie ks. Jan Prucnal wygłosił konferencję, która dotyczyła słów przewodnich obecnego roku duszpasterskiego: Idźcie i głoście. Swoją uwagę skupił na zagadnieniu posłannictwa ludzi świeckich, zaangażowanych w różnego rodzaju grupy duszpasterskie. Wyjaśnił, że nie tylko osoby duchowne i konsekrowane, ale również osoby świeckie są posłane do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Ponadto zaznaczył, że te osoby są wiarygodnymi świadkami Jezusowego wezwania do miłości Boga oraz drugiego człowieka. Ksiądz Prucnal umiejętnie nawiązał do trwającego okresu liturgicznego, czyli Wielkiego Postu, kiedy jesteśmy wezwani do refleksji nad swoim życiem i pomocy ludziom, którzy są potrzebujący, nie tylko materialnie ale przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej.

Kolejnym punktem Spotkania Formacyjnego była prelekcja katechety Ryszarda Gołojucha, który wraz z małżonką reprezentował parafialny oddział Akcji Katolickiej w Medyni Głogowskiej. W swoim wystąpieniu pan Gołojuch, przy pomocy multimediów, zaprezentował obszerne opracowanie tematu, które związane było z hasłem roku duszpasterskiego Idźcie i głoście. Na początku przypomniał uczestnikom ważne wydarzenie dla naszego kraju, czyli chrzest Polski, którego 1050-tą rocznicę celebrowaliśmy w ubiegłym roku. Nawiązał również do pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do naszej Ojczyzny, kiedy uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą z całego świata. Jak zaznaczył pan Gołojuch, te wydarzenia wpisują się w działalność Kościoła i poszczególnych jego członków, którzy na mocy sakramentu chrztu świętego są wezwani do niesienia Dobrej Nowiny tym wszystkim, którzy w pewien sposób utracili chęć kroczenia za Chrystusem.

Po cieszącej się dużym zainteresowaniem prelekcji, dk. Sławomir Lubas podzielił się swoim doświadczeniem z pobytu w chrześcijańskiej wspólnocie Cenacolo. Wyjaśnił, że droga do wyjścia z uzależnienia, proponowana przez tę wspólnotę, oparta jest na trzech filarach: modlitwie, pracy i przyjaźni. Poprzez pogłębianie relacji z Jezusem podczas szczególnie istotnej we wspólnocie adoracji eucharystycznej, wspólnej pracy oraz relacji z drugim człowiekiem, setki osób, mężczyzn i kobiet, wyzwalają się z niewoli różnego rodzaju uzależnień.

Ostatnim punktem spotkania był poczęstunek, przygotowany przez członków miejscowego oddziału Akcji Katolickiej. Po nim ks. Jan Prucnal podziękował wszystkim uczestnikom za liczny udział w wielkopostnym spotkaniu formacyjnym, natomiast asystent dekanalny, ks. Jan Krzywiński, poprowadził modlitwę na zakończenie tego ubogacającego w wymiarze duchowym spotkania.

Ryszard Gołojuch

dk. Sławomir Lubas