Newsy

Droga Krzyżowa przejdzie ulicami Jasła

Droga Krzyżowa
Wpisany przez red.

,,Chrystus, jako ten ukrzyżowany, jest tym Słowem, które nie przemija, i On jest tym, który stoi przy drzwiach i puka do serca każdego człowieka, bez ograniczenia jego wolności, ale zamiast tego chcący z tej wolności wyciągnąć miłość, która nie tylko jest aktem solidarności z cierpiącym Synem Człowieczym, ale także formą ,,miłosierdzia’’ okazaną poprzez każdego z nas dla Syna wiecznego Ojca.’’ – św. Jan Paweł II

W piątek, 31 marca ulicami Jasła przejdzie tradycyjna Droga Krzyżowa. Co roku nabożeństwo gromadzi rzesze wiernych, którzy podążając ulicami miasta rozważają drogę na Golgotę, którą przeszedł blisko 2000 lat temu sam Jezus Chrystus.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz.19.00 przy kościele Farnym (parafia pw. WNMP). Trasa przejścia będzie wiodła ku sanktuarium pw. św. Antoniego.
Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwie. Zaproszenie kierujemy zarówno do tych, którzy już kolejny raz będą uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, jak i tych, którzy w tegorocznym czasie refleksji i zadumy odkryją tajemnicę śmierci i zmartwychwstania w osobie Jezusa Chrystusa po raz pierwszy.

Fot. N.J
Natalia Janowiec