Komunikaty Kurii

Komunikaty Kurii na II Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2017 r.

Wpisany przez Admin

1. II niedziela Wielkiego Postu – to Niedziela „Ad Gentes” – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. W tym dniu jest także zbiórka do puszek na cele misyjne. Ofiary należy wpłacić w referacie misyjnym lub na konto Diecezjalnego Dzieła Misyjnego.

2. Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół średnich i studentów na dzień skupienia mający na celu pomoc w rozeznaniu powołania kapłańskiego. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 12 marca 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (ul. Witolda 11A), w godzinach 10.00-15.00. Jest to dobra okazja do zapoznania się z Seminarium, rozmowy z księżmi oaz z klerykami. Prosimy księży o promocję tego zaproszenia.

3. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej zaprasza pracowników służby zdrowia oraz ludzi chorych i cierpiących, a także ich rodziny na rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne będą głoszone w kaplicy pw. św. Łukasza w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (ul. Szopena 2) w dniach 12 – 14 marca 2017 r. oraz w kaplicy pw. św. Brata Alberta w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60) w dniach 24 – 26 marca 2017 r. Rekolekcje te będą równocześnie kontynuacją comiesięcznych spotkań formacyjnych dla pracowników służby zdrowia. Księży kapelanów, spoza Rzeszowa, prosimy o zorganizowanie w kaplicach szpitalnych rekolekcji wielkopostnych. Szczegóły na stronie internetowej: http://dsz.rzeszow.pl.

4. „Ślub ubóstwa – misja prorocka” to temat najbliższego spotkania formacyjnego dla sióstr zakonnych, które odbędzie się 13 marca br. o godz. 9.00 u ojców Bernardynów w Rzeszowie i w jasielskiej farze o godz. 15.00. Równocześnie informujemy, że spotkanie świąteczne osób konsekrowanych z naszej diecezji z księżmi biskupami odbędzie się w Wielką Środę, 12 kwietnia br., o godz. 12.00 w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

5. Zapraszamy serdecznie na Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów, który odbędzie się 18 marca 2017 r. w Rzeszowie w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, ul. Witolda 11 A. Dzień skupienia połączony z warsztatami z akompaniamentu liturgicznego i prostych form improwizacji poprowadzi Damian Skowroński z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Początek godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 13.00.

6. Wszystkich kapłanów zapraszamy na kongregacje rejonowe w dniu 18 marca (sobota): godz. 9.00 Rzeszów- DD „Tabor”; godz. 13.00 Jasło – Fara. Referat wygłosi o. Adam Żak, jezuita, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy KEP.

7. W poniedziałek, 20 marca br., o godz. 10.00 w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie odbędzie się spotkanie dekanalnych referentów misyjnych z naszej diecezji. Serdecznie zapraszamy.

8. Zapraszamy na kolejną katechezę audiowizualną „Świadectwo Leszka, cz. II”, którą poprowadzi Leszek Dokowicz we wtorek, 21 marca, o godz. 19.15 w DD Tabor, ul. Połonińska 25.

9. Przygotowujemy się do jubileuszu 25-lecia istnienia naszej diecezji, który rozpocznie się 25 marca br. W tym dniu o godz. 16.00 w rzeszowskiej farze zostanie odprawiona uroczysta Msza św., a po niej odbędzie się spotkanie w Filharmonii Podkarpackiej o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

10. Kongregacja księży dziekanów i wicedziekanów odbędzie się 25 marca o godz. 14.00 w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, przy ul Zamkowej 4. Po jej zakończeniu uczestnicy przejdą do rzeszowskiej fary na uroczystości jubileuszowe.

11. Duszpasterstwo Rodzin zachęca do podejmowania dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafiach i wspólnotach naszej Diecezji. Deklaracje dostępne są w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin (poniedziałki i czwartki od 9:00 do 13:00). Przesyłamy materiały na Dzień Świętości Życia pt. „Wybieram życie”. Zawierają one propozycję ukształtowania obrzędu przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz rozważania do wykorzystania w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia dzieci nienarodzonych. Książka jest równocześnie cegiełką na rzecz obrony życia w naszej diecezji. Jej koszt to 10 zł.