Newsy Rekolekcje

Konferencja z okazji XIII Narodowego Dnia Życia

Wpisany przez red.

Zapraszamy na konferencję naukową z okazji XIII Narodowego Dnia Życia, która odbędzie się 24 marca br., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Szanowni Państwo

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, znajduje się pedagogiczne wskazanie: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Pytając: Jak wychowywać?, zastanawiamy się jak uczynić to dobrze, jak przekazać to, co najlepsze i w życiu najwartościowsze. Ochrona rodziny i wartości związanych z cywilizacją życia, to zadanie nas wszystkich, czemu możemy poświęcić swe siły na różnych polach społecznej aktywności.  Wiele środowisk ukierunkowuje swą działalność na potrzebę wychowania.

Jedną z inicjatyw jest konferencja z okazji XIII Narodowego Dnia Życia pt. „Kochając życie, wspieramy rodzinę”, która odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Celem konferencji jest promocja wychowawczych postaw i dobrych praktyk, wspierających działania na rzecz życia i wartości prorodzinnych. Całość służy tworzeniu przyjaznego środowiska wychowawczego dla młodzieży województwa podkarpackiego.

Do kogo kierowana jest konferencja? Do rodziców; nauczycieli, katechetów i wychowawców, uczniów i studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży, wychowania i rodziny; dodatkowo pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonujących w województwie podkarpackim oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.  Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy