Newsy

Kongregacje księży nt. ochrony dzieci i młodzieży

W kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla kogoś, kto mógłby krzywdzić innych – mówił o. Adam Żak SJ podczas kongregacji kapłańskich w diecezji rzeszowskiej. 18 marca 2017 r. w Rzeszowie i Jaśle odbyły się spotkania z księżmi poświęcone ochronie dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi.

Kongregacja w Rzeszowie rozpoczęła się o godz. 9.00 w Domu Diecezjalnym Tabor. Po wspólnej modlitwie brewiarzowej spotkanie otworzył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia o. Adama Żaka – jezuity, koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Ojciec Żak mówił na temat „Odpowiedzi Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych”.

W nawiązaniu do postaci św. Józefa i jego troski o Maryję i Jezusa, mówił, że zadaniem Kościoła jest troska i obrona dzieci, a wszelkie działania przeciwne godzą w podstawowy charyzmat Kościoła. Prelegent przypomniał wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, w których pojawił się temat nadużyć seksualnych, m.in. „List Benedykta XVI do katolików w Irlandii” („Do kapłanów i zakonników, którzy dopuszczali się  nadużyć seksualnych wobec dzieci: Zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy pokładali w was zaufanie. Musicie za to odpowiedzieć przed Bogiem wszechmogącym, a także przed odpowiednio powołanymi do tego sądami”).

Ojciec Żak zwrócił uwagę na potrzebę przestrzegania wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących postępowania w przypadkach oskarżeń duchownych o nadużycia seksualne wobec nieletnich, współpracy z władzami świeckimi i przezwyciężania środowiskowej zmowy milczenia. Podkreślił, że z Kościoła powinien płynąć jasny przekaz, że w kapłaństwie i życiu zakonnym nie mam miejsca dla kogoś, kto mógłby krzywdzić innych.

Ksiądz Janusz Sądel – delegat Biskupa Rzeszowskiego ds. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez osoby duchowne zaprezentował główne założenia przygotowywanego diecezjalnego informatora o ochronie dzieci i młodzieży.

Po przerwie ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie – zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami diecezji. Przypomniał m.in. program obchodów 25-lecia istnienia Diecezji Rzeszowskiej, zapoznał z ogłoszeniami Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej na temat zmian w nauczaniu katechezy w związku z reformą oświaty.

Na zakończenie biskup rzeszowski Jan Wątroba podzielił się ustaleniami 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 13 i 14 marca w Warszawie. Biskupi dyskutowali m.in. na temat duszpasterstwa małżeństw i rodzin w świetle adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”. Wkrótce zostaną przygotowane wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodzin uwzględniające warunki Kościoła katolickiego w Polsce.

Biskupi zapoznali się również z działaniami Caritas na rzecz Syrii, w tym z realizacją programu pomocy „Rodzina Rodzinie”. W nawiązaniu do tego programu Biskup Rzeszowski zobowiązał wszystkie parafie diecezji rzeszowskiej do włączenia się do tej akcji. Na razie przez pół roku poszczególne dekanaty co miesiąc będą przekazywać rodzinom Syryjskim 500 zł. Zbiórkę mają organizować wicedziekani. Obecnie w ramach tego programu ponad 7000 polskich darczyńców wspiera 2225 rodzin w Aleppo.

Analogiczne spotkanie dla księży z południowej części diecezji rozpoczęło się w tym samym dniu o godz. 13.00 w Domu Parafialnym przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. (tn)

Zdjęcia – tn