Newsy

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

25 lecie Diecezji Rzeszowskiej jest okazją do dziękczynienia za dzieła, którego dokonały się przez ręce dobrych ludzi. Biskup Kazimierz Górny dziękuje Panu Bogu ofiarując modlitwę za Diecezje, którą zanosi pielgrzymując po Ziemi Świętej. Wraz z Księdzem Biskupem pielgrzymuje ks. Stanisław Tarnawski, który dziękuje za misjonarzy i ich prace podejmowaną przez 25 lat dla całego Kościoła oraz sekretarz ks. Wiesław Matyskiewicz. Pielgrzymkę odbywają wraz z Ojcami Bernardynami, którzy  ufundowali w Nazarecie mozaikę Matki Bożej Bolesnej z Kalwarii Zebrzydowskiej, umieszczoną pośród innych wizerunków z całego świata. Poświęcenia dokonali w niedzielę 12 marca ks. kard. Stanisław Dziwisz wraz z ks. biskupem Kazimierzem Górnym, podczas Mszy św. z udziałem pielgrzymów z Polski. Organizatorem pielgrzymki jest brat Mateusz Miklos OFM.

Ks. Wiesław Matyskiewicz