Galerie 2017 Newsy

Służyć Panu z radością – nowi ministranci w kolbuszowskiej kolegiacie

W niedzielę, 26 lutego 2017 roku, na Mszy świętej dla dzieci o godzinie 1200, dziewięciu chłopców, zostało włączonych w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

W tym dniu obchodziliśmy także 50 urodziny ks. proboszcza Lucjana Szumierza.

Dlatego także w Jego intencji sprawowana była ta Eucharystia. Przedstawiciele dzieci i młodzieży, zrzeszonych w duszpasterstwie parafialnym, złożyli na początku Mszy świętej swojemu Proboszczowi serdeczne życzenia.

Uroczystą Mszę św. sprawowali ks. Lucjan Szumierz – proboszcz kolbuszowskiej Kolegiaty i ks. Paweł Liszka – wikariusz i opiekun LSO w parafii.

Kandydaci na ministrantów od września spotykali się w każdą środę na specjalnych zbiórkach, prowadzonych przez księdza i animatorów. Na spotkaniach tych poprzez wykłady i ćwiczenia praktyczne przygotowywali się do podjęcia posługi ministranta.

Wreszcie nadszedł dla nich upragniony moment, kiedy to z wielkim wzruszeniem mogli ubrać poświęcone komże oraz kołnierzyki i po raz pierwszy usługiwać kapłanowi przy ołtarzu w czasie Mszy św.

Nowi ministranci złożyli wobec zgromadzonych wiernych przyrzeczenie, że wszelkie święte czynności liturgiczne będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej rodziny parafialnej.

Oby nie zabrakło im gorliwości oraz zapału w służbie Bogu i parafii.

Bycie ministrantem to wielki zaszczyt, ale też pewne obowiązki i zadania. Ministrantura uczy bowiem odpowiedzialności i sumienności.

Ministrant ma to być człowiek, na którym można polegać. Powinien więc być wzorowym synem, sumiennym uczniem, szlachetnym człowiekiem i wiernym wyznawcą Chrystusa.

Ministrant jest także w szczególny sposób wezwany do dawania świadectwa w otoczeniu, w którym przebywa. Reprezentuje bowiem nie tylko swoją osobę, ale także wspólnotę, do której należy.

Wszelkie uczynione przez niego dobro ubogaca wspólnotę, a wszelkie zło ją zubaża.

Formacja duchowa Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza jest szczególnie ważna, bowiem to wśród ministrantów i lektorów rodzi się najwięcej powołań kapłańskich.

Miejmy nadzieję, że z roku na rok liczby te będę wzrastać i nie zabraknie w naszej parafii młodych i gorliwych chłopców, pragnących z całego serca służyć Bogu i Kościołowi.

Po Mszy św. odbyło się w salce katechetycznej wspólne spotkanie nowych ministrantów i ich rodziców z Księdzem opiekunem. Przy ciastku i herbacie ustalono dyżury i omówiono dalsze etapy formacji w Liturgicznej Służbie Ołtarza.

ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Dawid Biesiadecki – Dziuba