Newsy

Diecezja Rzeszowska pomaga w Aleppo!

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Rodzina-Rodzinie“ – Diecezja Rzeszowska pomaga w Aleppo!

Wojna w Syrii toczy się od ponad pięciu lat. Wskutek wojny połowa syryjskiej populacji zmuszona została do opuszczenia swoich domów – ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. 80% Syryjczyków żyje w ubóstwie. Ponad dwa miliony ludzi nie mają odpowiedniego schronienia. Co trzecia osoba cierpi z powodu głodu, wśród nich są dzieci.
Ci ludzie pragną pokoju i powrotu do normalnego życia w swojej Ojczyźnie. Nie jest to jednak łatwe zadanie. W Aleppo od 2 lat nie ma bowiem elektryczności i bieżącej wody. Rodziny potrzebują środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.
Z pomocą tym rodzinom przychodzi Kościół w Polsce, realizując program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego osoby indywidulane oraz instytucje mogą otoczyć opieką finansową konkretną rodzinę z Aleppo. Z inicjatywy ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej – Biskupa Jana Wątroby – nasza diecezja włącza się w ten program. Z okazji jubileuszu 25 lat istnienia Diecezji Rzeszowskiej – obejmie ona wsparciem 25 bardzo biednych rodzin ormiańskich (każdy dekanat otoczy wsparciem 1 rodzinę). Przez 6 miesięcy będziemy każdej z takich rodzin co miesiąc przesyłać 510 zł. Akcja jest przeprowadzana na pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Ponadto, wiele osób indywidualnych (na czele z Biskupem Janem Wątrobą) oraz parafii i instytucji podejmuje tę formę pomagania osobom dotkniętym wskutek działań wojennych w Syrii.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl.
Reportaż TVP tutaj.