Newsy

Grób Pański w Tarnowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Symbolika Grobu Pańskiego 2017 w Tarnowcu

Tegoroczny wystrój Grobu Pańskiego nawiązuje do ostatniej księgi Pisma Świętego – Apokalipsy, w której św. Jan Apostoł opisał wizję nieba, jaką otrzymał od Boga.
W samym centrum, przed tronem Boga, św. Jan ujrzał stojącego Baranka, jakby zabitego, a jednak żyjącego – to Jezus Chrystus, który poniósł śmierć na krzyżu, ale po trzech dniach zmartwychwstał i odtąd ciągle żyje.
W monstrancji jest obecny Baranek Boży, zabity i zmartwychwstały.
Tron Boga i Baranka otaczają dwadzieścia cztery trony, na których zasiada dwudziestu czterech starców – to symboliczna liczba Świętych, którzy będąc wierni Bogu żyjąc na ziemi, mogą otaczać Go w niebie, nieustannie Go adorując i wpatrując się w Jego oblicze.
Przed Tronem tajemnicza księga, zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Nikt owej księgi nie mógł otworzyć, jedynie Baranek – Jezus Chrystus. To znak, że cała historia świata, wszystkie chwile życia każdego człowieka należą do Boga i tylko On ma moc je zmienić.
Na głos trąby, Bóg wypełnia na ziemi swój plan. Zsyła karę na tych, którzy Nim wzgardzili i wspomaga wszystkich, którzy pozostali Mu wierni.
W Apokalipsie wszyscy jesteśmy zaproszeni do wierności Bogu oraz do włączenia się w wielki tłum świętych, którzy czystym sercem adorują Boga.
Czuwając przy Grobie Pańskim adorujmy Baranka, który zgładził grzechy świata.

Tekst: ks. Nikodem Rybczyk