Newsy

Żywy pomnik Roku Miłosierdzia w Głogowie Małopolskim

Bp Jan Wątroba: Kościół troszczy się o całego człowieka, o jego duszę i ciało. Temu celowi ma służyć nowe dzieło Caritas Diecezji Rzeszowskiej – żywy pomnik Roku Miłosierdzia. 26 kwietnia 2017 r. Biskup Rzeszowski poświęcił Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie Małopolskim.

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia kaplicy, której patronem jest św. Wincenty à Paulo – francuski kapłan, założyciel zgromadzenia szarytek i lazarystów, patron m.in. organizacji charytatywnych i szpitali (wybór św. Wincentego nawiązuje do działalności w Głogowie Młp. w XVIII w. misjonarzy św. Wincentego à Paulo oraz istniejącego tam szpitala ubogich).

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali m.in. księża: Stanisław Słowik, Władysław Jagustyn i Piotr Potyrała – dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Marian Putyra – kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle (na którym wzorował się ośrodek głogowski) oraz ks. Adam Samel – proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Głogowie Małopolskim.

W Mszy św. uczestniczył personel zakładu, dobroczyńcy, sponsorzy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowę placówki podziękował bp Jan Wątroba i ks. Adam Samel. Podkreślili, że budowa zakładu nie była wspierana przez dotacje unijne, państwowe i samorządowe, ale powstała z ofiar ludzi dobrej woli.

W homilii Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej podkreślił, że realizacja Bożego Miłosierdzia najpełniej wyraża się w czynach miłości wobec bliźnich. Kaznodzieja zaznaczył, że otwarcie placówki w Głogowie Małopolskim wpisuje się w Tydzień Miłosierdzia Bożego i jest żywym pomnikiem zakończonego kilka miesięcy temu Roku Miłosierdzia. Biskup Jan Wątroba przypomniał, że Kościół w swej działalności charytatywnej naśladuje samego Jezusa Chrystusa. Troszczy się o całego człowieka – o jego duszę i o ciało. Troska ta obejmuje szczególnie chorych i starszych. Temu celowi ma służyć nowe dzieło Caritas Diecezji Rzeszowskiej – żywy pomnik Roku Miłosierdzia.

Po Komunii św. bp Jan Wątroba poświęcił tabernakulum i erygował stacje Drogi Krzyżowej. Po Mszy św. odwiedził pacjentów zakładu. Obecnie przebywa tam 14 osób – przede wszystkim są to leżące osoby w podeszłym wieku. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka może przyjąć 22 osoby. Docelowo zakład przygotowany jest na przyjęcie 40 osób. Dyrektorem zakładu jest ks. Adam Samel, kierownikiem – Małgorzata Krzysztofińska, lekarzem – Piotr Chuchro. (tn)

Zdjęcia: ks. Łukasz Hendzel i Artur Sołek