Newsy

Sympozjum naukowe o diecezji rzeszowskiej

Kościół jest słaby samym sobą, ale przepotężny mocą Boga – mówił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik podczas sesji naukowej o diecezji rzeszowskiej zorganizowanej z okazji 25-lecia jej istnienia.

22 kwietnia 2017 r. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie odbyła się sesja pt. „XXV lat Diecezji Rzeszowskiej”. Zebranych przywitał ks. dr Paweł Pietrusiak – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Biskup rzeszowski dr Jan Wątroba w słowie wstępnym podkreślił, że sympozjum jest okazją nie tylko do podsumowania i spojrzenia w przyszłość, ale przede wszystkim okazją do ucieszenia się z przynależności do Kościoła.

Pierwszą część obrad prowadził ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL z Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zebrani wysłuchali dwóch wystąpień: ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika i ks. prof. dr hab. Jana Walkusza.

Kościół, który świeci

Ksiądz prof. dr hab. Jerzy Szymik – pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego zaprezentował wykład pt. „Kościół jako misterium lunae. Źródło, komunia, prawda”. Prelegent, porównując Kościół do księżyca, zwrócił uwagę, że księżyc widziany z bliska sprawia wrażenie, że nie może świecić, gdyż składa się ze skał i kurzu. – Jednak świeci, ale nie własnym światłem. Każdy z nas jest grzesznikiem, ale suma tych grzeszników niesłychanie świeci. W dziejach ludzkości nic tak nie świeciło. I na tym polega fenomen Kościoła. To go uczy najgłębszej pokory, jednocześnie pokazuje, że to co nie ma prawa świecić – świeci. A ponieważ świeci, musi mieć światło nie z tego swojego kurzu i skał. Światło musi być z zewnątrz. Ono jest od Boga. Kościół jest słaby samym sobą, ale przepotężny mocą Boga.

Trefny towar albo czyste złoto

Ksiądz Szymik zwrócił uwagę, że Kościół daje nam pewność, że wierzymy i głosimy innym prawdziwego Boga. – Skąd mamy wiedzieć, że ten Bóg, którego wam i sobie pokazujemy jest prawdziwy? Otóż Bóg stał się człowiekiem, aby powiedzieć jaka jest prawda o Bogu i aby mnie do tej prawdy przekonać. (…) Żebyśmy nie szli za wymyślonym Bogiem potrzebujemy Kościoła, który nam pokaże prawdziwego Chrystusa. A prawdziwy Chrystus pokaże prawdziwego Boga. Kościół jest zapewnieniem, że nie idę za wymyślonym przez siebie fantazmatem (…). Jest gwarantem, że to co głoszę nie jest tezą o wyimaginowanym Bogu, ale że głoszę prawdę. To daje radość, że nie daję ludziom trefnego towaru, że nie jestem akwizytorem lipy, nie wciskam kitu. Mam odwagę powiedzieć: Żyj w stanie łaski uświęcającej, pojednaj się z Bogiem, idź w niedzielę do kościoła, przestrzegaj szóstego przykazania, ósmego, trzeciego i wiem, że to nie jest mój pokrętny pomysł na jego szczęście, który się zawali, ale że to jest coś znacznie większego niż ja, że to jest czyste złoto. Mamy zaszczyt największy tej sprawie służyć.

W ostatniej części wykładu ks. Jerzy Szymik mówił o wertykalnym i horyzontalnym wymiarze Kościoła. Podkreślił, że Kościół będzie wspólnotą i komunią, jeśli zachowa głębię i nie zostanie spłaszczony do znaczeń tylko horyzontalnych.

Biskup, który nie chciał diecezji

Temat powołania diecezji rzeszowskiej w kontekście reorganizacji struktur Kościoła w Polsce poruszył ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – kierownik Katedry Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym KUL. Przypomniał historię reorganizacji jakie miały miejsce w XX wieku w Polsce. Podkreślił, że plany utworzenia diecezji rzeszowskiej istniały znacznie wcześniej. Na początku XX wieku zostały zatrzymane przez bp Józefa Sebastiana Pelczara, który jest obecnie patronem diecezji rzeszowskiej. Prelegent zauważył, że mimo wielu trudności związanych z wyzwaniami organizacyjnymi, nowe diecezje, w tym diecezja rzeszowska, poradziły sobie doskonale ze stworzeniem nowoczesnych instytucji.

Ogólnie i specjalistycznie

Drugą część prowadził ks. mgr lic. Andrzej Cypryś – dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. O pracy duszpasterskiej, naukowej, charytatywnej i misyjnej mówili kolejno: ks. mgr lic. Jan Szczupak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej („Duszpasterstwo ogólne i specjalistyczne w Diecezji Rzeszowskiej”), ks. dr hab. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej („Działalność naukowo-dydaktyczna Diecezji Rzeszowskiej. Wyższe Seminarium Duchowne i inne formy kształcenia”), ks. mgr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej („Posługa miłosierdzia Diecezji Rzeszowskiej. Caritas i duszpasterstwa charytatywne”), ks. dr Daniel Nowak – dyrektor Referatu Misyjnego odczytał prezentację ks. mgra Stanisława Tarnawskiego – delegata Biskupa ds. Misjonarzy („Wkład Diecezji Rzeszowskiej w duszpasterstwo misyjne”). (tn)

Zdjęcia – tn