Newsy

Sympozjum z okazji 25. rocznicy utworzenia diecezji rzeszowskiej

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

zapraszają na sympozjum:

XXV LAT DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

która odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku
w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
ul. Witolda 11a

PROGRAM:

9.00 – Przywitanie gości – ks. dr Paweł Pietrusiak, Rektor WSD w Rzeszowie
9.10 – Słowo wstępne – JE Ks. Biskup dr Jan Wątroba, Ordynariusz Rzeszowski

REFLEKSJE NAD TAJEMNICĄ KOŚCIOŁA

9.15 – Kościół jako . Źródło, komunia, prawda – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, UŚ
10.00 – Powołanie Diecezji Rzeszowskiej w kontekście reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 roku – ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, KUL
10.45 – przerwa

25 LAT MISJI KOŚCIOŁA W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

11.15 – Duszpasterstwo ogólne i specjalistyczne w Diecezji Rzeszowskiej – ks. mgr lic. Jan Szczupak, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
11.30 – Działalność naukowo-dydaktyczna Diecezji Rzeszowskiej. Wyższe Seminarium Duchowne i inne formy kształcenia – ks. dr hab. Jerzy Buczek Kanclerz Kurii Diecezjalnej
11.45 – Posługa miłosierdzia Diecezji Rzeszowskiej. Caritas i duszpasterstwa charytatywne – ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
12.00 – Wkład Diecezji Rzeszowskiej w . Diecezjalne duszpasterstwo misyjne i misjonarze – ks. Stanisław Tarnawski, Delegat Ks. Biskupa ds. Misjonarzy
12.15 – podsumowanie sympozjum – JE Ks. Biskup dr Jan Wątroba, Ordynariusz Rzeszowski
12.30 – obiad w refektarzu seminaryjnym