Newsy

Życzenia Wielkanocne Biskupów

Wpisany przez Kuria Diecezjalna

WIELKANOC 2017
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Diecezjanie!
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest wyjątkową okazją doświadczenia bliskości Pana Boga. Męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela to najwyższy dowód miłości do człowieka: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). To jest Dobra Nowina, którą przeżywamy osobiście, ale też chcemy z nią iść do współczesnego świata. Aby nasze świadectwo było autentyczne, wymaga nie tylko słów, ale też potwierdzenia przez czyny.

W okresie Wielkiego Postu wielokrotnie kontemplowaliśmy cierpiące oblicze Jezusa Chrystusa. W tej kontemplacji pomagał nam patron bieżącego roku – św. Brat Albert, autor obrazu „Ecce Homo”. Brat Albert szczególnie głęboko wniknął w tajemnicę znieważonego Zbawiciela. Ta kontemplacja nie zatrzymała go jednak przy sztaludze z obrazem. Wyszedł do innych służąc Panu Bogu w drugim człowieku. Głosił Dobrą Nowinę czynami miłosierdzia. Droga ofiarnej miłości doprowadziła Go do świętości. Wraz z Biskupem Edwardem i Biskupem Kazimierzem życzę wszystkim chorym, cierpiącym i niepełnosprawnym doświadczenia czułej bliskości Zmartwychwstałego Pana. Oby na Waszej drodze nie zabrakło tych, którzy, za przykładem św. Brata Alberta, będą służyć z radością i oddaniem.

Zmartwychwstały Chrystus wielokrotnie zwracał się do swoich uczniów słowami: „Pokój wam” (J 20, 19). Dar pokoju jest wciąż bardzo wyczekiwany w wielu regionach świata. Z kolei tam, gdzie panuje pokój, ludzie żyją obawą, że mogą go stracić. Tym bardziej warto wsłuchać się w apel Matki Bożej wypowiedziany podczas pierwszego objawienia w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” (13 maja 1917 r.). W stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej weźmy sobie na nowo do serca potrzebę modlitwy i zaangażowania w sprawę pokoju, pamiętając o obietnicy Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Jednocześnie życzę pokoju każdemu z Was. Niech zapanuje w Waszych sercach, małżeństwach i rodzinach.

W połowie tegorocznego Wielkiego Postu przeżywaliśmy srebrny jubileusz powstania Diecezji Rzeszowskiej. Jubileusze są okazją do wdzięczności za dobro, które dokonało się
w danym czasie. Nasuwają też pytania o przyszłość. W paschalnym czasie warto szczególnie pytać siebie o wierność Chrystusowi, który umarł, zmartwychwstał i powróci. Życzę wszystkim kapłanom i osobom konsekrowanym radości ze służby Bogu i ludziom. Obfity plon niech będzie owocem Waszej miłości, gorliwości, zaangażowania i wierności powołaniu.
Wszystkim Diecezjanom życzę radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj pokój i miłość, które przynosi Baranek Wielkanocny, każdego dnia wypełniają Wasze życie, a prawda o zmartwychwstaniu wpływa na Wasze postawy i życiowe wybory. Maryja, rozradowana Królowa Nieba, niech wyprasza każdemu potrzebne na co dzień dary.
Z serca wszystkim błogosławimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+Jan Wątroba
+Kazimierz Górny
+Edward Białogłowski