Newsy

Uroczystości jubileuszowe Caritas

6 maja 2017 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 14 osób i instytucji otrzymało najwyższą nagrodę Caritas Diecezji Rzeszowskiej – statuetkę „Miłosierny Samarytanin”.

44 dni po powstaniu diecezji rzeszowskiej, 8 maja 1992 r. bp Kazimierz Górny powołał do istnienia Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Okazją do wspomnień 25 lat działalności były uroczystości jubileuszowe, które odbyły się 6 maja 2017 r. w kościele farnym w Rzeszowie i w Filharmonii Podkarpackiej.

CZYNY MIŁOSIERDZIA WIZERUNKIEM KOŚCIOŁA

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Edward Białogłowski oraz 44 kapłanów. Wśród nich był dyrektor Caritas Polska – ks. Marian Subocz oraz dyrektor i zastępcy Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogusław Janik i ks. Piotr Potyrała. Kościół wypełniony był głównie przez wolontariuszy i pracowników instytucji Caritas, a także przez osoby, które z pomocy Caritas korzystają. Licznie reprezentowane były władze państwowe i samorządowe oraz służby mundurowe.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja w pierwszej części zwrócił uwagę na działalność św. Filipa i św. Jakuba – apostołów, których wspominamy w liturgii 6 maja. W nawiązaniu do Listu św. Jakuba, w którym Apostoł domaga się konkretnych uczynków wynikających z wiary, bp Wątroba podkreślił, że dzieła miłosierdzia uwiarygodniają głoszenie Ewangelii i czynią autentycznym i skutecznym całe apostolstwo. – To one, czyny miłosierdzia, Caritas, są wizerunkiem Kościoła.

CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ?

W drugiej części bp Wątroba wymienił długą listę osób zaangażowanych w działalność charytatywną w diecezji rzeszowskiej. – Dziękujemy Panu Bogu za ludzi, których powołał, natchnął i uczynił sprawnymi narzędziami swej wszechmocnej ręki. Nade wszystko dziękujemy i modlimy się serdecznie za bpa Kazimierza Górnego – człowieka wielkiej wrażliwości, który już wcześniej był tak bardzo związany z dziełami miłosierdzia. Na długiej liście osób zaangażowanych w działalność charytatywną w diecezji rzeszowskiej bp Wątroba wymienił ponadto m.in.: bpa Edwarda Białogłowskiego, dyrektorów Caritas i zarząd Caritas, siostry nazaretanki, pracowników Caritas i placówek charytatywnych, dyrektorów i nauczycieli szkół, opiekunów szkolnych kół Caritas, parlamentarzystów, samorządowców, lekarzy, przedsiębiorców, duszpasterzy i wolontariuszy. – Te wszystkie dzieła i ludzie w nie zaangażowani świadczą, że wiara na rzeszowskiej ziemi nie jest martwa, ale wydaje owoce. To uczynki, które czynią nasze chrześcijaństwo wiarygodnym.

Na zakończenie Kaznodzieja powiedział, że jubileusz, oprócz radości i wdzięczności rodzi pytanie: Co jeszcze możemy uczynić, aby nasz Kościół diecezjalny jeszcze lepiej naśladował Chrystusa i ukazywał oblicze Ojca? Co jeszcze więcej możemy zrobić, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie? Odpowiadając na postawione pytania bp Wątroba przywołał osobę i dzieło św. Brata Alberta.

CZTERNAŚCIE MIŁOSIERNYCH SAMARYTAN

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do Filharmonii Podkarpackiej. Po prezentacji najważniejszych działań dyrektorzy Caritas wręczyli 14 osobom i instytucjom najwyższe wyróżnienie Caritas Diecezji Rzeszowskiej – statuetkę „Miłosierny Samarytanin”. Nagrodę otrzymali: bp Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej, ks. Tadeusz Wołosz – emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, ks. Stanisław Mazur – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, ks. Stanisław Jezierski – emerytowany proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Łukawcu, ks. Jerzy Gondek – dyrektor Okręgu Caritas w Gorlicach, Irena Koncewicz – wolontariuszka – główna księgowa Caritas, Bogumiła Zając – wolontariuszka – księgowa Caritas, Maria Trałka – wolontariuszka – księgowa Caritas, Maria Sękowska – wolontariuszka biura i magazynierka Caritas, Anna Bereś – wolontariuszka biura Caritas i Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach, Paweł Baj – burmistrz Głogowa Małopolskiego, Katolickie Radio Via, Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie.

Autorem rzeźby „Miłosierny Samarytanin” jest rzeszowski artysta Krzysztof Brzuzan, autor wielu prac, m.in. statuetki św. Faustyny wręczanej przy okazji ogólnopolskiej nagrody Caritas „Ubi Caritas” i jubileuszowego tryptyku „25 lat Diecezji Rzeszowskiej”.

Wśród przemawiających gości byli: ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska, Piotr Pilch – wicewojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzej Gutkowski – zastępca Prezydenta Rzeszowa. W imieniu licznie obecnych parlamentarzystów głos zabrali Wojciech Buczak i Alicja Zając.

POMYŚL POLSKO

W drugiej części uroczystości w Filharmonii Podkarpackiej zebrani wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych pt. „Pomyśl Polsko” w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Orkiestrą dyrygowali Grzegorz Mielimąka i mjr Marcin Ślązak. Solistami byli: Anna Grabowska-Nadwodna, Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Krzysztof Ciupiński-Świątek i Jan Kierdelewicz. Artyści wykonali m.in. arie z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, pieśni żołnierskie i religijne. Pochodzący z Rzeszowa śpiewacy operowi, bracia Robert i Ryszard Cieślowie wykonali m.in. „Panis Angelicus” w opracowaniu Adama Czajkowskiego. Na zakończenie muzycy razem z widownią zaśpiewali „Boże, coś Polskę”. (tn)

Zdjęcia: Tadeusz Poźniak i tn