Newsy

Diakoni magistrami

11 maja 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbył się egzamin magisterski. O tytuł magistra teologii ubiegało się sześciu diakonów diecezji rzeszowskiej i jeden kleryk z Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Studia w seminarium duchownym kończy egzamin z teologii (tzw. theologicum) obejmujący: teologię biblijną, teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną oraz egzamin z dziedziny przedstawionej w pracy magisterskiej. 11 maja br. do egzaminów przystąpiło siedmiu studentów szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie: dk. Łukasz Chłopek, dk. Tomasz Kiebała, dk. Sławomir Lubas, dk. Józef Płoch, Bohdan Sabalo, dk. Tomasz Świętoń i dk. Marcin Wawrzonek.

Komisji egzaminacyjnej przewodniczył prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII (seminarium w Rzeszowie jest afiliowane do UPJPII). W komisji zasiadali: ks. dr Paweł Pietrusiak – rektor WSD w Rzeszowie, ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL z Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. dr Marek Dzik – wykładowca WSD w Rzeszowie, ks. dr Jan Kulig – wykładowca i ojciec duchowny WSD w Rzeszowie. Sekretarzem komisji był ks. dr Grzegorz Wójcik – wykładowca i prefekt WSD w Rzeszowie.

Wszyscy zdający uzyskali pozytywne oceny. Egzamin zwieńczył sześcioletnie studia. W najbliższych dniach diakoni będą uczestniczyć w rekolekcjach, a 3 czerwca 2017 r. w katedrze rzeszowskiej przyjmą święcenia kapłańskie.

Promotorzy i tytuły prac magisterskich: dk. Łukasz Chłopek, teologia dogmatyczna, Ikona jako locustheologicus na podstawie wybranych teologów prawosławnych napisana pod kierunkiem ks. dra Pawła Pietrusiaka; dk. Tomasz Kiebała, teologia fundamentalna, Wiarygodność chrześcijaństwa w świetle krytyki Richarda Dawkinsa w „Bogu urojonym” i innych dziełach napisana pod kierunkiem ks. dra Jana Edlinga; dk. Sławomir Lubas, ekumenizm, Ewangeliczne przesłanie Europejskich Spotkań Młodych Taizé w latach 1989–2004 napisana pod kierunkiem ks. dra Pawła Pietrusiaka; dk. Józef Płoch, liturgika, Miłość, Eucharystia i Ofiara darami Chrystusa dla Kościoła na podstawie tekstów liturgicznych wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej napisana pod kierunkiem ks. dra Tomasz Bacia; Bohdan Sabalo, ekumenizm, Działalność metropolity Andrzeja Szeptyckiego zmierzająca do zawarcia unii z Kościołem Katolickim na terenie Rosji na przełomie XIX i XX wieku napisana pod kierunkiem ks. dra Pawła Pietrusiaka; dk. Tomasz Świętoń, teologia fundamentalna, Mesjańska świadomość Jezusa z Nazaretu w świetle pism Księdza Profesora Mariana Ruseckiego napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Jacentego Masteja; dk. Marcin Wawrzonek, teologia duchowości, „Wierzcie w moc waszego kapłaństwa” – posłannictwo kapłana w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI napisana pod kierunkiem ks. dra Pawła Synosia. (tn)

Na zdjęciu od lewej: ks. M. Dzik, ks. J. Mastej, dk. Ł. Chłopek, dk. M. Wawrzonek, ks. P. Pietrusiak, ks. J. Dziedzic, dk. S. Lubas, dk. J. Płoch, ks. J. Kulig, dk. T. Kiebała, dk. T. Świętoń, B. Sabalo, ks. G. Wójcik (fot. Archiwum WSD w Rzeszowie).