Newsy

Katolicko-prawosławne porozumienie w Rzeszowie

12 maja 2017 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba i metropolita kemerowski i prokopjewski Arystarch Smirnow podpisali porozumienie o współpracy naukowej między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Kuzbaskim Prawosławnym Seminarium Duchownym Diecezji Kemerowskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Delegacja duchownych z oddalonego od Rzeszowa 5 tysięcy 9 kilometrów (długość jednej z możliwych tras) Kemerowa liczyła sześć osób. Razem z metropolitą kemerowskim i prokopjewskim, ordynariuszem metropolii kuzbaskiej i jednocześnie rektorem kuzbaskiego seminarium duchownego Arystarchem Smirnowem przyjechali: ks. Dmitrij Moszkin – wikariusz generalny diecezji kemerowskiej, ks. Andriej Mojarenko – pierwszy prorektor kuzbaskiego seminarium duchownego, o. Andriej Czudinow – drugi prorektor kuzbaskiego seminarium duchownego, ks. Iwan Pawliuk – prawnik diecezji kemerowskiej i, jako tłumacz, o. Andrzej Legieć CSsR – proboszcz katolickiej parafii w Kemerowie.

Deklarację podpisano w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. W słowach powitania ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, zwrócił uwagę na praktyczne i symboliczne znaczenie podpisania porozumienia: – Wydarzenie to jest szczególnie wymowne w dzisiejszych czasach niepokoju i podziałów, gdyż dwie instytucje naukowe związane z różnymi chrześcijańskimi wspólnotami, o różnej wrażliwości i historii, potrafią stanąć razem w poznawaniu i zgłębianiu tajemnic chrześcijańskiej wiary.

Ksiądz dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR z Katedry Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych UR, zaprezentował dotychczasową współpracę między diecezją rzeszowską a metropolią kuzbaską: Pierwszy prorektor kuzbaskiego seminarium – ks. Andriej Mojarenko – dwa razy wygłosił wykłady w Rzeszowie – w 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym i w 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z kolei dr hab. Krzysztof Kaczmarski – naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie i ks. dr hab. Piotr Steczkowski w 2014 r. uczestniczyli w dwóch konferencjach naukowych w Kemerowie.

Metropolita Arystarch Smirnow przedstawił zebranym ponad tysiącletnią historię Kościoła prawosławnego w Rosji, począwszy od chrztu Rusi w X wieku, aż do ostatniego podziału administracyjnego Kościoła prawosławnego w Rosji jaki miał miejsce w 2012 r. Najwięcej miejsca poświęcił XX wiekowi, zwracając uwagę na czasy represji i męczeństwa chrześcijan w okresie komunizmu. Podkreślił, że od lat dziewięćdziesiątych XX wieku sukcesywnie odnotowuje się coraz większą liczbę praktykujących prawosławnych, stąd każdego roku przybywa kościołów, klasztorów i parafii. Metropolita zauważył, że tak jak katolicy, tak również prawosławni zmagają się z sekularyzacją społeczeństwa i relatywizmem moralnym. Nawiązując do współczesnych konfliktów z żalem stwierdził, że często padają słowa o przyjaźni i pokoju, ale niewiele z nich wynika: – Potrzebne są czyny, które będą wyraźnie przeciwstawiać się tendencjom do podziałów, konfliktów i wojen. Troska o pokój to nasze zadanie. Razem możemy go osiągnąć! – zakończył przemówienie.

Biskup Jan Wątroba nawiązując do słów metropolity Arystarcha zauważył, że porozumienie między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Kuzbaskim Prawosławnym Seminarium Duchownym Diecezji Kemerowskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest konkretnym działaniem na rzecz współpracy i ekumenizmu.

Następnie Biskup Rzeszowski i Metropolita Kemerowski i Prokopjewski podpisali deklarację o współpracy naukowej. Dokument zawiera deklarację o uczestniczeniu we wspólnych projektach badań teologicznych i wymianie wykładowców i studentów.

Na zakończenie wszyscy odmówili modlitwę „Ojcze nasz”. Spotkaniu towarzyszył z muzyką kwartet smyczkowy „Animato”. (tn)

Zdjęcia – tn